Aplikowanie o miejsce w domu studenta w roku akademickim 2022/2023-kolejne tury

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 12.07.2022r

w sprawie aplikowania do domów studenckich UŁ

na rok akademicki 2022/2023 - kolejne tury

 

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca  odbywa się wyłącznie  przez Usosweb  po otrzymaniu dostępu do zalogowania się do systemu.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

Ubieganie się o akademik dotyczy  osób z aktywnym statusem studenta UŁ w roku akademickim 2022/2023  i posiadających dostęp do systemu informatycznego Usosweb:

  1. studentów UŁ, którzy rozpoczynają kolejny  stopień studiów w roku akademickim  2022/2023,
  2. osób przyjętych na studia Uniwersytetu Łódzkiego z rekrutacji,
  3. studentów UŁ z wyższych lat starających się o miejsce w DS,
  4. doktorantów oraz uczestników szkół doktorskich UŁ,
  5. studentów UŁ, którzy w I turze aplikowania o miejsce w DS  nie dokończyli procesu rejestracji wniosku w systemie Usosweb (status wniosku – wypełniany, poprawiany, cofnięty do poprawy).

 

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb dla Polaków:

a) 10.08.2022- 31.08.2022 - otwarcie II tury,

b) 01-05.09.2022 – weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie  zarejestrowanych wniosków w 2 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję ds. przyznawania miejsc w domach studenckich UŁ,

c) 06 - 20.09.2022 -  otwarcie III tury,

d) 21-23.09.2022 - weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie  zarejestrowanych wniosków w 3 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję ds. przyznawania miejsc w domach studenckich UŁ,

e) 24-28.09.2022- otwarcie IV tury, decyzje będą podejmowane od 29-30.09.2022.

 

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb dla Cudzoziemców:

  1. 06 - 20.09.2022 - otwarcie III tury,
  2. 21- 23.09.2022 - weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie zarejestrowanych wniosków w 3 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez komisję Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.

 

Wnioski o przyznanie pokoju jednoosobowego, pokoju dla rodzica z dzieckiem

 

 będą rozpatrywane przez Uczelnianą Komisję ds. przyznawania miejsc w DS pod koniec września (po zamknięciu IV tury), a informacja w tej sprawie zostanie  przekazana bezpośrednio do administracji domów studenckich po rozpatrzeniu wniosków.

Tylko wniosek kompletny i  prawidłowo zarejestrowany w systemie Usosweb zostanie rozpatrzony przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc w DS/BWZ.

Komisje nie rozpatrują wniosków, które mają status: wypełniany, poprawiany, cofnięty do poprawy.

Informacja o przyznanym akademiku ukaże się w Usosweb, student informowany jest mailowo o każdej zmianie statusu wniosku (status wniosku: z zarejestrowanego zmieni się na gotowy do rozpatrzenia i finalnie  zostanie rozpatrzony przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc w DS/BWZ).

 Po zalogowaniu się na swoje konto w Usosweb student decyzję o przyznanym miejscu w domu studenta sprawdza  w szczegółach wniosku o akademik.

W tym roku nie wymagamy dostarczenia wersji papierowej wniosku  o przyznanie miejsca w DS, zarejestrowanego w systemie Usosweb.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy niezwłocznie poinformować recepcję  przyznanego   domu studenta mailowo lub telefonicznie.

Przyznanie  miejsca w domach studenckich UŁ po zamknięciu ostatniej  IV tury w Usosweb

Złożenie wniosku  przez Usosweb po zamknięciu ostatniej  IV tury w Usosweb nie jest  już możliwe.

Studenci/doktoranci UŁ, ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego składają wniosek o przyznanie miejsca w DS (zał.nr 3) wraz z  dokumentem poświadczającym udokumentowaną odległość od miejsca zamieszkania do siedziby uczelni, może to być wydrukowana mapka z przeglądarki internetowej z zaznaczoną odległością, bilet pkp, pks.

Studenci innych  wyższych uczelni łódzkich składają wniosek o przyznanie miejsca w DS. i dodatkowo zaświadczenie z dziekanatu poświadczające  ich status studenta w roku akademickim 2022/2023. Decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosków studentów innych uczelni będą podjęte pod koniec września, po zamknięciu IV tury w Usosweb.

 

Scan wypełnionego i  własnoręcznie podpisanego wniosku o przyznanie lub zamianę miejsca w DS   przesyłamy wyłącznie  drogą mailową na adres: cos@uni.lodz.pl

 

Ubieganie się o zamianę miejsca w DS

Mieszkańcy akademików mogą ubiegać się o zamianę miejsca składając wniosek o zamianę - załącznik nr 4.

Termin składania wniosków o zamianę miejsca : od 25 października 2022, decyzje zostaną podjęte w pierwszym tygodniu listopada 2022.

W sytuacji  odmowy przyznania zamiany DS wynikającej z braku wolnych miejsc wniosek o zamianę miejsca jest  rozpatrywany  na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji.

 Decyzja pozytywna o zamianie miejsca obliguje studenta/doktoranta do przekwaterowania się do akademika  w terminie 7 dni od dnia przyznania zamiany.

W przypadku rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w DS. UŁ student jest informowany o decyzji Uczelnianej komisji ds. przyznawania miejsc w domu studenta UŁ mailowo na adres e-mail studenta utworzony w domenie uniwersyteckiej. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zamianę miejsca   informacja o decyzji UK-DS  przesyłana jest bezpośrednio do administracji akademika, w którym student aktualnie zamieszkuje.

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności