Dostępność Domów Studenckich UŁ w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego

z dnia 29.05.2023 w sprawie: dostępności Domów Studenckich UŁ w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2022/2023.

 

Akademiki pracujące w okresie wakacji:

  • Lipiec -  II,III,V,IX,X,XI,XIV
  • Sierpień – II,III,V,IX,X,XI
  • Wrzesień – II,III,V,VIII,IX,X,XI,XIII,XIV

Akademiki nieczynne w okresie wakacji:

  • Lipiec – VII,VIII,XIII
  • Sierpień – VII,VIII,XIII,XIV
  • Wrzesień – VII

Mieszkańcy nieczynnego akademika numer 7 przechodzą do akademika numer 5.

Mieszkańcy nieczynnego akademika  numer 8 przechodzą do akademika numer 3 na okres lipiec- sierpień, a we wrześniu wracają do 8 DS.

Mieszkańcy nieczynnego akademika numer 13 przechodzą do akademika numer  XI DS na okres lipiec – sierpień, a we wrześniu wracają do XIII DS.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ