Opodatkowanie grantu

Stypendium, w którym wypłacany jest grant, jest dla studentów przychodem z innych źródeł. Podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zależności od dochodów osiągniętych przez studenta w danym roku podatkowym. Uczelnia nie odprowadza z jego tytułu zaliczki. Każdy student, który uzyskał studencki grant badawczy, otrzymuje od Uniwersytetu Łódzkiego PIT, na podstawie którego rozlicza dochód za dany rok podatkowy.

 

Kwota podatku może być, ale nie musi, uwzględniona w kosztorysie wniosku. Możecie Państwo opłacić podatek z własnej kieszeni lub uwzględnić go w kosztorysie swojego projektu.

 

Wszelkie pytania związane z wysokością i obowiązkiem opłacenia podatku, prosimy kierować do Urzędu Skarbowego