Zasady aplikowania o miejsce w DS UŁ w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.05.2023 w sprawie: zasad aplikowania o miejsce w Domu Studenta UŁ w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2022/2023.

Akademiki na wakacje

  1. Studenci, doktoranci, słuchacze szkół doktorskich, słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego mogą przedłużyć okres zamieszkania w danym DS na czas wakacji rejestrując wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji za pośrednictwem systemu informatycznego Usosweb.
  2. W przypadku konieczności zamieszkania przez cały okres wakacji, tj. od 01.07.2023 do 20.09.2023, wniosek należy zarejestrować trzykrotnie w Usosweb, na każdy miesiąc osobno.
  3. Pozostałe osoby (absolwenci UŁ, osoby skreślone, goście, studenci innej uczelni) mogą ubiegać się o zamieszkanie w domu studenta na okres wakacji tj. od 01.07-15.09.2023 dostarczając do siedziby Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1 własnoręcznie  wypełniony i podpisany wniosek - załącznik numer 1 w wersji papierowej (przy czym należy pamiętać, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci, doktoranci, słuchacze SJPdC zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickim 2022/2023).
  4. Warunkiem otrzymania miejsca na okres wakacji jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych należności wynikających z zakwaterowania w okresie danego roku akademickiego.
  5. Termin uruchomienia tury rejestracji wniosków w Usosweb : od 05.06.2023 do 10.09.2023.
  6. Etapy rozpatrywania wniosków zarejestrowanych w Usosweb : po zarejestrowaniu wniosku w systemie UsosWeb student otrzyma na  uniwersyteckiej skrzynce mailowej informację o zmianie statusu wniosku ( wniosek zarejestrowany gotowy do rozpatrzenia rozpatrzony). Zawiadomienie o przyznanym miejscu w domu studenta na dany miesiąc pojawi się na  Usoweb  w szczegółach wniosku o akademik.

Wnioski zarejestrowane w Usosweb w okresie od 05.06 do 22.06.2023 mające status „gotowy do rozpatrzenia” – zostaną rozpatrzone  przez komisje UK-DS do 27.06.2023.

Wnioski na okres wakacji złożone/zarejestrowane w Usoweb po 22.06.2023 będą rozpatrywane sukcesywnie w późniejszych terminach przez komisje UK-DS.

W okresie wakacji komisja UKDS przydziela miejsca w DS UŁ, nie ma możliwości:

  1. przyznania pokoju 2 lub 3 - osobowego dla jednej osoby,
  2. przyznania zamiany do innego DS

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ