Inauguracje wydziałowe, sesje egzaminacyjne, przerwy międzysemestralne, dni rektorskie - sprawdź ważne terminy, które obowiązują społeczność #UniLodz.

ROK AKADEMICKI 2024/2025

1) uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2024 r.;
2) wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się do dnia 1 października 2024 r.;
3) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2024 r. i trwają do 2 lutego 2025 r.;


4) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) 31 października 2024 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
b) 2 listopada 2024 r. – dzień rektorski (studia niestacjonarne),
c) od 23 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. – zimowa przerwa świąteczna,
d) od 17 do 23 lutego 2025 r. – przerwa międzysemestralna;
 

5) wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:
a) od 3 do 16 lutego 2025 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
b) od 24 lutego do 2 marca 2025 r. – zimowa sesja poprawkowa.


Dziekani mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej.
Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD

1) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 marca i trwają do 15 czerwca 2025 r.;


2) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) od 16 do 22 kwietnia 2025 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
b) 2 maja 2025 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
c) jeden piątek majowy – dzień rektorski z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne),
d) 26 maja 2025 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),


3) wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze letnim:
a) od 16 czerwca do 8 lipca 2025 r., z wyłączeniem 20 czerwca 2025 r. – letnia sesja egzaminacyjna,
b) od 9 lipca do 30 września 2025 r. – przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.,
c) terminy zaliczeń kończących przedmiot i egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala dziekan.

ROK AKADEMICKI 2023/2024

1) uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2023 r.;
2) wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się do dnia 2 października 2023 r.;
3) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r. i trwają do 28 stycznia 2024 r.;

 

4) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) 31 października 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne),
b) 2 listopada 2023 r. – dzień rektorski ( studia stacjonarne i niestacjonarne),
c) od 22 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. – zimowa przerwa świąteczna,
d) od 12 do 18 lutego 2024 r. – przerwa międzysemestralna;

 

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:
a) od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. - zimowa sesja egzaminacyjna,
b) od 19 do 25 lutego 2024 r. – zimowa sesja poprawkowa.


Dziekani mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej.
Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

1) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 26 lutego i trwają do 16 czerwca 2024 r.;


2) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) od 27 marca do 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
b) 2 maja 2024 r. - dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
c) jeden piątek majowy - dzień rektorski z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne),
d) 24 maja 2024 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),
e) 31 maja 2024 r. - dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),


3) wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze letnim:
a) od 17 czerwca do 7 lipca 2024 r. - letnia sesja egzaminacyjna,
b) od 8 lipca do 30 września 2024 r. - przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.;
c) terminy zaliczeń kończących przedmiot i egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala dziekan.


Dziekan może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 23 czerwca 2024 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.