Naszą społeczność akademicką tworzą osoby wzajemnie siebie szanujące, respektujące godność i przekonania innych, a także chroniące dobre imię Uniwersytetu Łódzkiego.   
W końcu bycie studentem Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązuje! Od momentu przystąpienia do naszej społeczności będziesz musiał przestrzegać kilku reguł. Ale! Oznacza to również, że my jako Uniwersytet mamy zobowiązania wobec Ciebie! Wszystko to określa Regulamin studiów. 

POZNAJ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Uśmiechnięta młoda dziewczyna w okularach

 

Regulamin studiów to zbiór regulacji określających organizację studiów oraz związane z nią prawa i obowiązki studentów. Jest on uchwalany przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego i powinien stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich studentów. 

 

Zapraszamy do przeczytania, bo wiedza wyzwala!  

Uśmiechnięta młoda dziewczyna w okularach

 

 

Dział I w „Postanowieniach ogólnych” informuje o sposobie załatwiania indywidualnych spraw studentów, wydawanych w toku studiów decyzjach i możliwościach odwołania od nich.

Dział II to „Prawa i obowiązki studenta. Nagrody i wyróżnienia” – w dziale tym wskazane są prawa studenta, które gwarantuje mu Uczelnia, m. in.: poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej czy zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych i sportowych i in. Wskazane są także obowiązki studenta, np.: student powinien postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem UŁ, Regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w UŁ, a w szczególności dbać o godność studenta i dobre imię UŁ. Dział ten zawiera regulacje dotyczące organizacji studiów po przyjęciu w poczet studentów (informacje o konieczności podpisania umowy; o założeniu konta poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej wraz z loginem i hasłem, które później służą do logowania do innych systemów UŁ, np. USOSWEB;  o konieczności odbycia obowiązkowych szkoleń). W dziale tym znajdują się także informacje dotyczące sposobu zaliczeń, procedurze antyplagiatowej. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu Łódzkiego takie jak list gratulacyjny Rektora czy medal za chlubne studia.

Dział III  „Podejmowanie studiów” wskazuje sytuacje, w jakich student może ubiegać się o wznowienie studiów; przypadki, kiedy Dziekan może uznać zaliczone już przedmioty, np. przy powtarzaniu roku, podjęciu studiów po urlopie; kryteria przyznania indywidualnego planu i programu studiów (IPS) oraz indywidualnej organizacji studiów (IOS).

Dział VI  „Zaliczenie semestru/roku studiów” określa kryteria zaliczenia warunkowego, powtarzania semestru/roku studiów, zaliczenia przedmiotów na poczet dalszego toku studiów; sposoby przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów kończących przedmiot i związane z nimi prawa i obowiązki studenta; przypadki, w których Dziekan skreśla studenta z listy studentów i kiedy może skreślić z niej studenta.

Dział VIII określa okoliczności, kiedy studentowi może zostać przyznany urlop w czasie studiów.

Dział IX zawiera informacje dotyczące pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej).

Dział X dotyczy egzaminu dyplomowego i tym samym zakończenia studiów. 


Regulamin, który obowiązuje od 1 października 2021 r., możesz przeczytać tutaj.

Uchwałę Senatu UŁ w sprawie Regulaminu studiów znajdziesz tutaj.

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności