Badania struktury elektronowej grafenu...

Głównym celem projektu "Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych z dichalkogenkami metali przejściowych w skali nanometrowej" jest zbadanie własności elektronowych układów hybrydowych grafen/dichalkogenki metali przejściowych (TMDC ) oraz ustalenie praw rządzących zjawiskiem transportu ładunku w tego typu strukturach. Grafen jest materiałem, który posiada unikalne własności pozwalające na przemieszczanie się nośników ładunku elektrycznego z bardzo dużymi pędkościami.


Charakteryzuje się on przy tym niespotykanie wysoką wytrzymałością oraz elastycznością. Dodatkowo, co istotne jest dla problemów podejmowanych w ramach projektu, znakowane spinowo nośniki ładunku mogą przemieszczać się w grafenie na odległości porównywalne z tymi spotykanymi w nadprzewodnikach. To czyni grafen interesującym układem do zastosowań w spintronice.

W projekcie badane będzie połączenie (hybryda) obu wymienionych materiałów. Odpowiednie połączenie grafenu z TMDC może tworzyć nowej klasy materiał, który połączy zalety obu układów i wyeliminuje ich wady. W takim hybrydowym materiale spinowo spolaryzowane nośniki ładunku mogłyby być generowane i przemieszczane bez rozproszeń na duże odległości.


Nowoczesne materiały hybrydowe, których podstawowe własności będą badane w projekcie, pozwoliłyby w przyszłości opracować komputery nowej generacji. Zanim jednak się tak stanie, niezbędne są badania układów grafen/TMDC pozwalające na opisanie mechanizmów i praw rządzących transportem ładunku w skali nanometrowej.


Program Narodowego Centrum Nauki - Opus 10

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

kierownik projektu - prof. dr hab. Zbigniew Klusek