Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego

Kultura, nauka i sztuka to główne obszary działalności Centrum Kultury UŁ, którego zadaniem jest kreowanie, propagowanie i promowanie aktywności w wymienionych obszarach zarówno wśród szeroko pojętej społeczności akademickiej, jak i mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Centrum będzie prowadzić m.in. działalność wystawienniczą oraz szkoleniową w zakresie popularyzacji wiedzy z dziedziny kultury, nauki i sztuki. W budynku dawnej wozowni w Zespole Willowym Oskara Zieglera będą odbywały się koncerty muzyki kameralnej. Będzie to również miejsce popularyzacji dorobku naukowego łódzkich uczelni wyższych. Nowo powstała jednostka będzie również wspierać Łódzkie Towarzystwo Naukowe w organizacji Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki.


_MGL8499


Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego zostało powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 7.02.2020 roku. Powstało w wyniku realizacji projektu „Przebudowa budynków dawnej wozowni i stróżówki w Zespole Willowym O. Zieglera przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 na potrzeby Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego” dzięki wsparciu z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury).


Siedziba Centrum Kultury to część zabytkowej przestrzeni zespołu willowego Oskara Zieglera. Główny budynek - willa - jest obecnie siedzibą Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Centrum Kultury zajmuje odremontowane dawne pomieszczenia gospodarcze - wozownię oraz stróżówkę.


_MGL8472Więcej o przebudowie zespołu willowego Oskara Zieglera-> https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/przebudowa-budynkow-dawnej-wozowni-i-strozowki-w-zespole-willowym-oskara-zieglera


ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi