Certyfikaty jakości kształcenia

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.
Materiał źródłowy: https://www.pka.edu.pl/o-pka/misja-pka/

Szczegółowe informacje: http://www.pka.edu.plWykaz aktualnych ewaluacji jakości kształcenia przeprowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim przez Polską Komisję Akredytacyjną


L.P.

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STUDIÓW

POZIOM

I

PROFIL

DATA UCHWAŁY

OCENA/

TERMIN NASTĘPNEJ

1

Biologii i Ochrony Środowiska

Mikrobiologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.04.2019

pozytywna

w 2024/2025

2

Biologii i Ochrony Środowiska

Biotechnologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.04.2019

pozytywna

w 2024/2025

3

Ekonomiczno-Socjologiczny

Ekonomia

I, II

Profil ogólnoakademicki

7.09.2017

pozytywna

w 2022/2023

4

Ekonomiczno-Socjologiczny

Informatyka i ekonometria

I, II

Profil ogólnoakademicki

3.07.2014

wyróżniająca

w 2021/2022

5

Ekonomiczno-Socjologiczny

Finanse i rachunkowość

I, II

Profil ogólnoakademicki

7.07.2016

pozytywna

w 2021/2022

6

Ekonomiczno-Socjologiczny

Gospodarka przestrzenna

I, II

Profil ogólnoakademicki

7.09.2017

pozytywna

w 2022/2023

7

Ekonomiczno-Socjologiczny

Analityka gospodarcza

I, II

Profil ogólnoakademicki

12.10.2017

pozytywna

w 2023/2024

8

Ekonomiczno-Socjologiczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II

Profil ogólnoakademicki

3.07.2014

pozytywna

w 2019/2020

9

Ekonomiczno-Socjologiczny

Socjologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.06.2015

pozytywna

w 2020/2021

10

Ekonomiczno-Socjologiczny

Praca socjalna

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.06.2015

pozytywna

w 2020/2021

11

Ekonomiczno-Socjologiczny

Logistyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

5.09.2019

pozytywna

w 2024/2025

12

Filologiczny

Filologia polska

I, II

Profil ogólnoakademicki

8.12.2016

pozytywna

w 2022/2023

13

Filologiczny

Kulturoznawstwo

I, II

Profil ogólnoakademicki

8.12.2016

pozytywna

w 2022/2023

14

Filologiczny

Filologia angielska

I, II

Profil ogólnoakademicki

9.11.2017

pozytywna

w 2023/2024

15

Filologiczny

Filologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

10.05.2018

pozytywna

w 2023/2024

16

Filologiczny

Filologia germańska

I, II

Profil ogólnoakademicki

21.06.2018

pozytywna

w 2023/2024

17

Filozoficzno-Historyczny

Filozofia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.07.2019

pozytywna

w 2024/2025

18

Filozoficzno-Historyczny

Historia sztuki

I, II

Profil ogólnoakademicki

14.11.2019

pozytywna

w 2025/2026

19

Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

10.10.2019

pozytywna

w 2025/2026

20

Matematyki

i Informatyki

Matematyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

6.11.2014

pozytywna

w 2020/2021

I

Matematyki

i Informatyki

Ocena instytucjonalna

8.10.2015 - data uchwały

ocena -pozytywna

następna ocena w 2021/2022

21

Nauk Geograficznych

Turystyka i rekreacja

I – profil praktyczny

II – profil ogólnoakademicki

23.02.2017

pozytywna

w 2022/2023

22

Nauk Geograficznych

i Zarządzania (studia wspólne)

Gospodarka przestrzenna

I, II

Profil ogólnoakademicki

4.08.2017

pozytywna

w 2022/2023

23

Nauk Geograficznych

Geografia

I, II

Profil ogólnoakademicki

22.01.2015

pozytywna

w 2020/2021

II

Nauk

o Wychowaniu

Ocena instytucjonalna

16.06.2016 - data uchwały

ocena - pozytywna

następna ocena w 2021/2022

24

Wydział Prawa

i Administracji

Administracja

I, II

Profil

ogólnoakademicki

22.03.2018

pozytywna

w 2023/2024

25

Wydział Prawa

i Administracji

Prawo

JSM

Profil ogólnoakademicki

6.09.2018

wyróżniająca

w 2025/2026

26

Wydział Prawa

i Administracji

Prawo podatkowe i rachunkowość

II

Profil ogólnoakademicki

6.09.2019

pozytywna

w 2023/2024

III

Zarządzania

Ocena instytucjonalna

17.01.2013 - data uchwały

ocena -wyróżniająca

następna ocena w 2020/2021

27

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Administracja

I, II

Profil ogólnoakademicki

19.09.2019

pozytywna

w 2020/2021

28

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzanie

I

Profil praktyczny

7.07.2016

pozytywna

w 2021/2022

29

Studiów Międzynarodowych

i Politologicznych

Politologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

20.02.2014

pozytywna

w 2019/2020

30

Studiów Międzynarodowych

i Politologicznych

Stosunki międzynarodowe

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.04.2019

warunkowa

w 2020/2021