Certyfikaty jakości kształcenia

Wykaz wydziałów i kierunków ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną

OCENY INSTYTUCJONALNE

Nazwa wydziału:

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Chemii

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Zarządzania

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Matematyki i Informatyki


OCENY KIERUNKOWE

Nazwa kierunku:

Biologia

Ochrona środowiska

Ekonomia

Informatyka i ekonometria

Finanse i rachunkowość

Gospodarka przestrzenna

Logistyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Socjologia

Praca socjalna

Filologia polska

Kulturoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwa

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia słowiańska

Filologia hiszpańska

Etnologia

Archeologia

Informatyka

Matematyka

Turystyka i rekreacja

Geografia

Pedagogika

Psychologia

Prawo

Zarządzanie

Stosunki międzynarodowe

Politologia


Wykaz certyfikatów Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej

Nazwa kierunku:

Socjologia

Chemia - kierunek ten uzyskał także akredytacje międzynarodowe:

  • European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label
  • European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label