Zespół

Dyrekcja i sprawy ogólne


Anna Rolczak – Dyrektor Centrum Promocji

T. 504 253 815

E. anna.rolczak@uni.lodz.pl


Paweł Śpiechowicz - Rzecznik Prasowy

Koordynuje relacje z mediami, tworzy materiały prasowe, organizuje konferencje oraz briefingi. Redaguje treści materiałów filmowych i dźwiękowych, tworzonych w ramach projektów Centrum Promocji.

T. 697 280 992

E. pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl


Joanna Blomberg-Wiaderna – Zastępca Dyrektora

T. 42 635 42 07

E. joanna.blomberg@uni.lodz.pl


Paula Popławska – Specjalista ds. finansów

Na potrzeby Centrum Promocji wykonuje rozliczenia finansowo-księgowe, określa procedury udzielania zamówień, zlecania usług i zakupów.

T. 42 635 41 79

E. paula.poplawska@uni.lodz.pl


Katarzyna Jurek – Specjalista/umowy ramowe

Na potrzeby Centrum Promocji przygotowuje umowy oraz udziela informacji w zakresie umów przetargowych.

T. 42 635 40 91

E. katarzyna.jurek@uni.lodz.pl


Robert Fraszczyński – Specjalista/organizacja pracy biura

Na potrzeby Centrum Promocji zajmuje się organizacją biura, sprawami bieżącymi.

T. 42 635 41 79

E. robert.fraszczynski@uni.lodz.plRedakcja, social media i działania wizerunkowe


Honorata Ogieniewska - Główny specjalista ds. promocji nauki i badań

Odpowiada za działania promujące naukę i badania realizowane na uczelni, zajmuje się popularyzacją różnorodności, historii sukcesu, czasopism naukowych oraz publikowania w wolnym dostępie.

T. 42 635 43 38

E. honorata.ogieniewska@uni.lodz.pl


Agnieszka Woś – Koordynator ds. komunikacji i PR

Odpowiada za projekty marketingowe oraz wizerunkowe. Redaguje treści pod kanały informacyjne Uczelni. Wspiera budowanie społeczności.

T. 512 309 297

E. agnieszka.wos@uni.lodz.plSandra Plajzer – Koordynator ds. komunikacji i PR

Zarządza treściami i reklamami w mediach społecznościowych UŁ. Wspiera i prowadzi projekty wizerunkowe. Redaguje treści pod kanały informacyjne Uczelni. Wspiera budowanie społeczności.

T. 42 635 43 38

E. sandra.plajzer@uni.lodz.pl


Iwona Ptaszek-Zielińska - Specjalista ds. komunikacji nauki i badań

Redaguje teksty popularnonaukowe, współpracuje z naukowcami przy tworzeniu publikacji dla mediów. Tworzy i zarządza aktualnościami i wydarzeniami ukazującymi się na stronie głównej UŁ, w newsletterze zwykłym i specjalnym.

T. 42 635 43 38

E. iwona.zielinska@uni.lodz.pl


Mateusz Grabowski - Specjalista/Kronika UŁ

Redaguje teksty, zajmuje się Kroniką UŁ.

T. 42 635 43 38

E. mateusz.grabowski@uni.lodz.plMultiportal UŁ


Małgorzata Stachurska-Skorzycka – Specjalista ds. komunikacji

Koordynuje prace związane z wdrożeniem Multiportalu UŁ. Redaguje informacje ukazujące się w kanałach informacyjnych Uczelni. Tworzy tłumaczenia na język angielski na potrzeby Centrum Promocji.

T. 42 635 43 38

E. malgorzata.stachurska@uni.lodz.pl


Katarzyna Kamińska - Koordynator ds. rozwoju architektury informacji, copywriter

Zajmuje się rozwojem architektury multiportalu, czuwa nad spójnością redakcyjną treści, tworzy i redaguje treści do nowego serwisu UŁ.

E. katarzyna.kaminska@uni.lodz.pl


Zatrudnienie w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.Wacław Mikłaszewski - Specjalista ds. marketingu internetowego

Opracowuje strategię zwiększenia widoczności uczelni w Internecie. Zajmuje się tworzeniem narracji wizualnych.

E. waclaw.miklaszewski@uni.lodz.pl


Zatrudnienie w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.Projekty


Joanna Arndt-Mordzak – Opiekun szkół

Koordynuje projekt Uniwersytet Zawsze Otwarty, utrzymuje stałe relacje ze szkołami.

T. 504 828 823/42 635 41 77

E. joanna.mordzak@uni.lodz.pl


Marta Krośnicka – Koordynator ds. CSR

Przeprowadza działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, opiekuje się projektami realizowanymi na rzecz lokalnych społeczności, koordynuje inicjatywy charytatywne podejmowane w ramach Centrum Promocji.

T. 42 635 41 77

E. marta.krosnicka@uni.lodz.plAnalizy i dane statystyczne


Joanna Blomberg-Wiaderna – Zastępca Dyrektora

Koordynuje ministerialny system POLon, zajmuje się analizami i zestawieniami statystycznymi.

T. 42 635 42 07

E. joanna.blomberg@uni.lodz.plDorota Dębicka – Specjalista ds. analiz i statystyk

Przygotowuje analizy i statystyki, administruje systemem POLon, zbiera informacje do rankingów.

T. 42 635 42 07

E. dorota.debicka@uni.lodz.plGrafika i video


Maciej Fornal – Operator obrazu / Montażysta

Człowiek z kamerą. Zajmuje się realizacją materiałów filmowych i dźwiękowych tworzonych w ramach projektów Centrum Promocji.

T. 608 437 837

E. maciej.fornal@uni.lodz.pl


Adam Wróbel – Operator obrazu / Montażysta

Człowiek z kamerą, nr 2. Zajmuje się realizacją materiałów filmowych i dźwiękowych tworzonych w ramach projektów Centrum Promocji.

E. adam.wrobel@uni.lodz.pl


Hanna Swaczyna – Grafik

E. hanna.swaczyna@uni.lodz.pl


Maciej Andrzejewski – Fotograf

Realizuje zdjęcia z wybranych wydarzeń oraz na potrzeby projektów prowadzonych w ramach Centrum Promocji.

E. maciej.andrzejewski@uni.lodz.plArchitektura informacji

Małgorzata Leśniewska – Architekt informacji

zatrudnienie w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.

E. malgorzata.lesniewska@uni.lodz.pl