Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe...

Projekt "Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materia艂owej, koordynacyjnej i biometaloorganicznej".


W ramach projektu Maestro prowadzone s膮 interdyscyplinarne badania nad wykorzystaniem ma艂o poznanych zwi膮zk贸w siarkoorganicznych, tzw. tioketon贸w arylowych, hetarylowych oraz ferrocenylowych jako nowych klas substrat贸w do rozwijania metod syntezy z艂o偶onych zwi膮zk贸w organicznych. Opracowano m.in. metody syntezy chiralnych oraz achiralnych pochodnych 2H-tiapiranu o du偶ym znaczeniu w zastosowaniach do wytwarzania nowych lek贸w.


Wa偶ny w膮tek prowadzonych bada艅 stanowi膮 prace maj膮ce na celu opracowanie metod syntezy nowych klaster贸w 偶elazowo-siarkowych, uwa偶anych za modele hydrogenaz typu [Fe,Fe], wa偶nych enzym贸w odpowiedzialnych za wytwarzanie wodoru w naturze.


Inne, wa偶ne osi膮gni臋cie w dotychczasowej realizacji projektu stanowi odkrycie przypadk贸w tzw. reakcji cykloaddycji przebiegaj膮cych z udzia艂em reaktywnych zwi膮zk贸w po艣rednich o charakterze dirodnik贸w. Jest to ustalenie o du偶ym znaczeniu dla rozwoju teorii mechanizm贸w reakcji organicznych.


Dotychczas uzyskane wyniki opisano w 33 pracach oryginalnych z tzw. listy JCR oraz w 3 pracach przegl膮dowych.


Program Narodowego Centrum Nauki - Maestro 3

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydzia艂 Chemii

kierownik projektu - prof. dr hab. Grzegorz Mlosto艅