Kolegia UŁ ds. nauki

Kolegium ds. nauki w dziedzinie nauk społecznych


 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Przewodnicząca Kolegium, Prorektor ds. nauki UŁ,
 • prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając – Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, Przewodnicząca Komisji ds. nauki w dyscyplinach pedagogika i psychologia,
 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Przewodnicząca Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki prawne,
 • dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 • dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,
 • dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.


Z głosem doradczym:

 • dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ – dyscyplina psychologia.Kolegium ds. nauki w dziedzinie nauk humanistycznych


 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Przewodnicząca Kolegium, Prorektor ds. nauki UŁ,
 • prof. dr hab. Joanna Jabłkowska – Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, Przewodnicząca Komisji ds. nauki w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii,
 • prof. dr hab. Maciej Kokoszko – Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinach archeologia, filozofia i historia,
 • dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ – Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie językoznawstwo,
 • dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ,
 • dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.


Z głosem doradczym:

 • dr hab. Marek Dziekan, prof. UŁ – dyscyplina nauki o kulturze i religii,
 • dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ – dyscyplina filozofia,
 • dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ - dyscyplina nauki o kulturze i religii,
 • dr hab. Małgorzata Leyko, prof. UŁ – dyscyplina nauki o kulturze i religii,
 • dr hab. Alicja Marciniak-Kajzer, prof. UŁ – dyscyplina archeologia,
 • dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ – dyscyplina nauki o sztuce


Kolegium ds. nauki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych


 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Przewodnicząca Kolegium, Prorektor ds. nauki UŁ,
 • prof. dr hab. Andrzej Kruk – Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • prof. dr hab. Paweł Maślanka – Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ,
 • prof. dr hab. Ilona Zasada – Przewodnicząca Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, Przewodniczący Komisji ds. nauki w dyscyplinie matematyka,
 • dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej BioMedChem,
 • dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 • dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ – Przewodnicząca Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki o ziemi i środowisku,
 • dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Chemii UŁ, Przewodnicząca Komisji ds. nauki w dyscyplinie nauki chemiczne.


Z głosem doradczym:

 • prof. dr hab. Andrzej Nowakowski – dyscyplina informatyka,
 • dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ – dyscyplina informatyka,
 • dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – dyscyplina matematyka,
 • dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ.