Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

W pierwszych trzech wiekach naszej ery znaczna cz臋艣膰 p贸艂nocnej Polski by艂a zaj臋ta przez osadnictwo archeologicznej kultury wielbarskiej, w du偶ej cz臋艣ci uto偶samiona z Gotami. Poznanie i rekonstrukcja stroju jej ludno艣ci mo偶liwa jest za przyczyn膮 birytualnego chowania zmar艂ych.


Poch贸wki inhumacyjne dostarczaj膮 ogromn膮 ilo艣膰 informacji na temat sposobu noszenia ozd贸b oraz wygl膮du stroju. Celem projektu jest zbadanie zmienno艣ci, uk艂adu oraz wygl膮du kolii pozwalaj膮ce uzna膰 niekt贸re jej warianty jako cechuj膮ce elementy grupy spo艂ecznej i wiekowej, ustalenie tzw. stroju regionalnego, przedstawienie ponadregionalnych kontakt贸w ludno艣ci kultury wielbarskiej w ramach p贸艂nocno-i 艣rodkowoeuropejskiego Barbaricum oraz dalekosi臋偶nych kontakt贸w z Imperium Rzymskim.


Badania nad ca艂ymi zestawami paciork贸w odkrywanych w grobach wielbarskich przyczyni膮 si臋 do dok艂adniejszego wskazania zale偶no艣ci pomi臋dzy wiekiem, p艂ci膮, pozycj膮 spo艂eczn膮 zmar艂ego a jego stroju. Na podstawie zebranego materia艂u zostanie stworzona baza danych zawieraj膮ca opis ka偶dej kolii. Podobna analiza pasm paciork贸w z grob贸w inhumacyjnych z po艂udniowej Skandynawii przynios艂a zaskakuj膮ce efekty.


Ich por贸wnanie z materia艂ami wielbarskimi przyczyni膰 si臋 b臋dzie do zweryfikowania funkcjonuj膮cych hipotez omawiaj膮cych: genez臋 tego zjawiska, zr贸偶nicowanie morfologiczne, zmienno艣膰 w czasie poszczeg贸lnych element贸w, o艣rodki je produkuj膮ce, dystrybucja, status spo艂eczny.


Program Narodowego Centrum Nauki - Preludium 10

Wydzia艂 Filozoficzno-Historyczny

kierownik projektu - mgr Kinga 呕yto