Komisje Senackie: Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Powrót

Członkowie

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Torzewska (W. BiOŚ)

prof. nadzw. dr hab.Ireneusz Piwoński (W. Ch)

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Ferenc (W. Ek.-Soc.)

dr Joanna Maj (W. Fil.-Hist.)

dr hab. Idaliana Kaczor (W. Filol.)

prof. dr hab.Tadeusz Wibig (W. FiIS)

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak (W. MiI)

dr Adam Bartnik (W. NG)

dr Olgierd Górecki (W. PiA)


Doktoranci

mgr Patrycja Grzyś

mgr Katarzyna Kępa

mgr Anna Lichota

mgr Marta Olszewska

mgr Kamil Podsiadły

mgr Anna Szymczak