Komisje Senackie: Odwoławcza Komisja Oceniająca

Powrót

Przewodniczący

prof. dr hab. Antoni Różalski


Członkowie z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kaźmierczak (W. BiOŚ)

prof. nadzw. dr hab. Anna Zawisza (W. Ch.)

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Janicka (W. Ek.-Soc.)

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Danek (W. Filol.)

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (W. Fil.-Hist.)

prof. dr hab. Ilona Zasada (W. FiIS)

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak (W. MiI)

prof. nadzw. dr hab. Anna Janiszewska (W. NG)

prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz (W. NoW)

prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (W. PiA)

prof. dr Alicja Stępień-Kuczyńska (W. SMiP)

prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Turzyński (W. Zarz.)


Członkowie ze stopniem naukowym doktora

dr Ewa Forma (W. BiOŚ)

dr Anna Chmielarz-Grochal (W. PiA)


NSZZ "Solidarność"

dr Zbigniew Głuszczak


ZNP

prof. dr hab. Anna Bednarczyk