Komisje Senackie: Pozawydziałowa Komisja Oceniająca

Powrót

Przewodnicząca

Dr hab. Agata Szczukocka, prof. UŁ (W. Ek.-Soc.)


Członkowie

Dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ (W. Fil.-Hist.)

prof. dr hab Adam Paszkiewicz (W. MiI)

dr hab. Marek Zieliński (W. Ch.)

prof. dr hab. Piotr Zieliński (W. BiOŚ)

dr Dorota Wielkiewicz-Jałmużna (SJPdC)


NSZZ "Solidarność"

dr Barbara Krawczyk


ZNP

dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ