Komisje Senackie: Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Powrót

Przewodniczący

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Wiceprzewodniczący

dr Rafał Majda

Członkowie

mgr Tomasz Piestrzyński

mgr Małgorzata Wróblewska

mgr Marta Sieradzka-Solecka

mgr Szymon Tybulczuk

mgr Jerzy Wiśniewski

mgr Urszula Michalska

NSZZ "Solidarność"

inż. Zbigniew Zdrojewski

ZNP

mgr Halina Drubkowska-Nykiel