LIFERADOMKLIMA-PL: Adaptation to climate change...

Projekt "LIFERADOMKLIMA-PL: Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City"


Głównym celem projektu (http://life.radom.pl/) jest stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.


Zielona i niebieska infrastruktura będzie tu stosowana w celu złagodzenia skutków zmian klimatu w zakresie przewidywanych podwyższonych temperatur, nasilonych katastrofalnych opadów i długich okresów suszy wpływających negatywnie na bezpieczeństwo ekologiczne w sposób bezpośredni (powodzie, podtopienia, susze, niska jakość wody, wysokie temperatury) oraz pośredni (negatywny wpływ na strukturę i funkcję systemów przyrodniczych i ich zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu).


Program LIFE - LIFE14 CCA

dr Tomasz Jurczak