Odnowienia doktoratów naukowców UŁ


2019 r.

Ignacy Danka

Krystyna Konopka

Wojciech Turski

2018 r.

Jacek Chądzyński

Stanisław Cieśliński

Olga Czerniawska

Teresa Jażdżewska

Jan Mączyński

Andrzej Piechocki

2017 r.

Tomasz Krzeszowski

Joanna Rytka

Grażyna Palamarczyk-Leszczyńska

Krzysztof Jażdżewski

Marek Koter2016 r.

Bolesław Fleszar

Zygmunt Maksymiuk

Ryszard Panasiuk

Stanisława Borkowska

Tadeusz Janusz


2015 r.

Tadeusz Penczak

Adela Styczyńska

Jacek Kolbuszewski

Wanda Nowakowska

Zygfryd Rymaszewski

Zofia Mikołajczyk


2014 r.

Krystyna Leśniewska-Lutyńska

Bolesław Liwowski

Leszek Wojtczak

Anna Strokowska

Julian Ławrynowicz

Stefan Lelental


2013 r.

Maria Kwiatkowska

Zofia Walter

Jan Epsztajn

Teresa Cieślikowska

Krystyna Poklewska

Leon Mikołajczyk

Longina Indisow


2012 r.

Jerzy Kmieciński

Wiesław Piątkowski

Stanisław M. Zajączkowski

Maria Turowska

Jacek Fisiak

Stefan Banasiak


2011 r.

Zbigniew Jakubowski

Władysław J. Zajewski

Wojciech Szczygielski

Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz

Henryk Panusz

Wacław Jędrzejewski


2010 r.

Gustaw Kerszman

Ryszard Jajte

Włodzimierz Janiszewski

Jan Lipiński

Jan Goldberg


2009 r.

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Witold Broniewicz

Janusz Tylman

Bronisława Kopczyńska-Jaworska


2008 r.

Maria Michalska


2007 r.

Zuzanna Stromenger


2006 r.

Maria Olszewska

Krystyna Śreniowska


2004 r.

Lech Wojtczak