Patronat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Organizatorów, którzy chcą ubiegać się o patronat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego lub udział Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w Komitecie Honorowym, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1 października 2019 r.


Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rektor@uni.lodz.pl.


Wniosek należy złożyć nie później niż 4 tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. W trosce o jak najszybsze zawiadomienie Państwa o patronacie, informację prześlemy pocztą elektroniczną.


W przypadku otrzymania patronatu Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, na materiałach dotyczących przedsięwzięcia należy stosować logotypy Patronatu Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.


Instytucje zainteresowane uzyskaniem patronatu dziekanów poszczególnych wydziałów proszone są o kontakt bezpośrednio z biurem dziekana danego wydziału.DO POBRANIAZarządzenie Rektora

Wniosek o patronat honorowy/udział w Komitecie Honorowym

Logotyp patronatu Rektora Uniwersytetu Łódzkiego