Zespół do spraw strategii UŁ

Powrót

Przewodnicząca

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Członkowie

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek - zastępca przewodniczącej

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cieślak

prof. dr hab. Maciej Kokoszko

prof. nadzw. dr hab. Sławomira Skrzypek

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

Sekretarz

dr Rafał Majda