Komisja do spraw rozstrzygania konkursów na najlepszy podręcznik akademicki

Powrót

Przewodniczący:

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cieślak – Prorektor ds. studenckich

Członkowie:

prof. dr hab. Witold Ciesielski (W. Chemii)

prof. dr hab. Tomasz Domański (W. SMiP)

prof. dr hab. Mieczysław Gajos (W. Fil.)

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (W. Zarz.)

prof. dr hab. Władysław Wilczyński (W. Mat. i Inf.)

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Bednarek (W. Fiz. i Inf. Stos.)

prof. nadzw. dr hab. Marek Czyżewski (W. Eko-Soc)

prof. nadzw. dr hab. Lidia Groeger (W. NG)

prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska (W. NoW)

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Szulc (W. PiA)

prof. nadzw. dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek (W. BiOŚ)

prof. nadzw. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski (W. Fil-Hist.)