Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UŁ

Powrót

Przewodniczący:

prof. dr hab. Sławomir Cieślak


Członkowie:

dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ (W. Fil.)


prof. dr hab. Małgorzata Leyko (W. Fil.)


dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ (W. Ek-S)


dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ (W. NG)

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ (W. Ch.)


dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ (W. BiOŚ)


dr hab. Joanna Gonera (W. FiIS)


dr Anna Czaplińska (W. PiA)


dr Andrzej Kompa (W. Fil.-Hist.)


dr Małgorzata Kołodziejczak (W. Zarz.)


dr Aneta Tomaszewska (W. MiI)


dr Agata Włodarska-Frykowska (W. SMiP)


mgr Marzena Bednarek-Kokosza (COS-RiTS)


mgr Anna Felisiak (COS)


mgr Katarzyna Janisiak (COS-RiTS)


Piotr Mierzwa (WFiIS)


dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ (NoW)