Praktyki studenckie

Uniwersytet 艁贸dzki organizuje przewidziane w planach studi贸w i w programach kszta艂cenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z:

zarz膮dzeniem nr 106 Rektora U艁 z dnia 19.05.2017 r.w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie 艁贸dzkim wraz z za艂膮cznikami.

Wersja angloj臋zyczna za艂膮cznik贸w: Za艂膮cznik nr 1, Za艂膮cznik nr 2, Za艂膮cznik nr 3, Za艂膮cznik nr 4


Okre艣lone s膮 tak偶e warunki zwalniania student贸w Uniwersytetu 艁贸dzkiego z obowi膮zku odbywania praktyk zawodowych zgodnie z uchwa艂膮 nr 608 Senatu Uniwersytetu 艁贸dzkiego podj臋t膮 w dniu 11 kwietnia 2016 r.Organizacj膮, dokumentacj膮 oraz zaliczaniem praktyk zajmuj膮 si臋 odpowiednio Pe艂nomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych lub Pe艂nomocnicy Dyrektora Instytutu (dotyczy to Filii U艁 w Tomaszowie Mazowieckim) oraz opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych powo艂ani na Wydzia艂ach Uniwersytetu 艁贸dzkiego i w Filii U艁

1) Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska

2) Wydzia艂 Chemii

3) Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologczny

4) Wydzia艂 Filologiczny

5) Wydzia艂 Filozoficzno-Historyczny

6) Wydzia艂 Fizyki i Informatyki Stosowanej

7) Wydzia艂 Matematyki i Informatyki

8) Wydzia艂 Nauk Geograficznych

9) Wydzia艂 Nauk o Wychowaniu

10) Wydzia艂 Prawa i Administracji

11) Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politologicznych

12) Wydzia艂 Zarz膮dzania

13) Filia U艁 w Tomaszowie Mazowieckim

Praktyki studenckie organizowane s膮 zgodnie z Regulaminami praktyk opracowanymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 艁贸dzkiego dla poszczeg贸lnych kierunk贸w studi贸w.

Podstaw膮 odbywania praktyk przez studenta jest Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych z jednostkami, w kt贸rych mog膮 si臋 one odbywa膰, podpisane przez kierownik贸w podstawowych jednostek organizacyjnych U艁.

Wymiar praktyki jest zr贸偶nicowany w zale偶no艣ci od kierunku i profilu studi贸w. Termin odbywania praktyk pedagogicznych jest wskazywany w zarz膮dzeniach Rektora U艁 w sprawie podzia艂u roku akademickiego (na dany rok akademicki).

Przebieg studenckich praktyk zawodowych dokumentowany jest w dzienniku praktyk.
W Uniwersytecie 艁贸dzkim koordynacj膮 organizacji praktyk studenckich, wsp贸艂tworzeniem zarz膮dze艅 i przepis贸w oraz monitorowaniem kszta艂cenia nauczycieli zajmuje si臋: Pe艂nomocnik Rektora U艁 ds. studenckich praktyk zawodowych i kszta艂cenia nauczycieli. Funkcj臋 t臋 pe艂ni dr Anna Wypych-Stasiewicz, tel. 635-57-87, e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

Z Pe艂nomocnikiem Rektora wsp贸艂pracuje mgr Barbara Kliszcz, Centrum Obs艂ugi Student贸w i Doktorant贸w 鈥 Rekrutacja i Tok Studi贸w, Rektorat U艁, ul. Uniwersytecka 3, I pi臋tro, pok贸j 111, tel. 635-40-80, e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl
Oferty pracy, praktyk i sta偶y w Akademickim Biurze Karier Zawodowych U艁