Prorektor ds. kształcenia UŁ


Prof. dr hab. Sławomir Cieślakcieslak-s

Prof. Sławomir Cieślak urodził się w 1971 r. w Przedborzu (woj. łódzkie). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1994 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. We wrześniu 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2017 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2018 roku – profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Cieślak sprawował funkcję prodziekana WPiA UŁ w dwóch kadencjach: 2008 – 2012 oraz 2012 – 2016. Obecnie jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Sławomir Cieślak specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”.