Regulamin

REGULAMIN NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROFESORA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO


Postanowienia og├│lne


REGULAMIN

NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PROFESORA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO


POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬ž 1

1. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego Profesora Tadeusza Kotarbi┼äskiego (zwana dalej ÔÇ×Nagrod─ůÔÇŁ) przyznawana jest za wybitn─ů prac─Ö naukow─ů z zakresu nauk humanistycznych.

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Uniwersytet Łódzki.

3. Nagroda przyznawana jest corocznie.

4. Wysoko┼Ť─ç Nagrody wynosi 50000 z┼é.

5. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

6. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.


KAPITUŁA NAGRODY

┬ž 2

1. Przewodnicz─ůcym Kapitu┼éy jest Rektor Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego.

2. Rektor Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego powo┼éuje do sk┼éadu Kapitu┼éy od sze┼Ťciu do dziesi─Öciu cz┼éonk├│w, w tym trzech z Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego, spo┼Ťr├│d os├│b posiadaj─ůcych tytu┼é naukowy profesora i reprezentuj─ůcych obszar nauk humanistycznych lub spo┼éecznych.

3. Rektor Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego powo┼éuje sekretarza Kapitu┼éy, do kt├│rego obowi─ůzk├│w nale┼╝y:

a) przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;

b) protokołowanie obrad Kapituły;

c) powiadamianie cz┼éonk├│w Kapitu┼éy o terminach obrad, ich porz─ůdku oraz podejmowanie wszelkich czynno┼Ťci zwi─ůzanych z obs┼éug─ů prac Kapitu┼éy oraz jej decyzjami.

Sekretarzowi nie przysługuje prawo głosu.

4. Kapitu┼éa podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach w formie uchwa┼é, w g┼éosowaniu jawnym, zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej czterech cz┼éonk├│w Kapitu┼éy i Przewodnicz─ůcego. W razie r├│wnego podzia┼éu g┼éos├│w decyduje g┼éos Przewodnicz─ůcego.

5. Na ┼╝─ůdanie jednego z cz┼éonk├│w Kapitu┼éy przeprowadza si─Ö g┼éosowanie tajne.

6. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu członek Kapituły nie może wstrzymać się od głosu.

7. Cz┼éonkowie Kapitu┼éy oraz Sekretarz zobowi─ůzani s─ů do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu posiedze┼ä Kapitu┼éy.


KONKURS

┬ž 3

1. Terminarz poszczeg├│lnych czynno┼Ťci i etap├│w konkursu ustala Kapitu┼éa.

2. Og┼éoszenie konkursu wraz z terminarzem, wysoko┼Ťci─ů Nagrody w danym roku oraz innymi informacjami zwi─ůzanymi z przebiegiem konkursu nast─Öpuje do 15 marca ka┼╝dego roku. Przewodnicz─ůcy Kapitu┼éy moze ustali─ç inny termin zg┼éaszania prac.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów.

4. Pierwszy etap obejmuje zgłaszanie prac oraz wyłonienie prac nominowanych do nagrody.

5. Prac─Ö do konkursu mo┼╝e zg┼éosi─ç maj─ůca siedzib─Ö g┼é├│wn─ů na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe i inne instytucje naukowe.

6. Ka┼╝da z wymienionych w pkt 5 jednostek mo┼╝e zg┼éosi─ç tylko jedn─ů prac─Ö.

7. Zg┼éoszenie wymaga merytorycznego uzasadnienia oraz rekomendacji osoby zg┼éaszaj─ůcej.

8. Do konkursu mo┼╝e zosta─ç zg┼éoszona praca spe┼éniaj─ůca ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce wymagania:

a) zosta┼éa opublikowana w j─Özyku polskim lub j─Özyku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo dzia┼éaj─ůce na rynku krajowym;

b) zosta┼éa opublikowana w roku poprzedzaj─ůcym rok zg┼éoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;

c) jest prac─ů z zakresu nauk humanistycznych.

9. Nie mo┼╝na zg┼éosi─ç do konkursu pracy, kt├│rej autorem lub wsp├│┼éautorem jest cz┼éonek Kapitu┼éy, jej Sekretarz b─ůd┼║ cz┼éonek rodziny lub osoba bliska tych os├│b.

10. Pracę zgłasza się na adres oraz w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.

11. Spo┼Ťr├│d prac zg┼éoszonych do konkursu Kapitu┼éa nominuje do Nagrody nie wi─Öcej ni┼╝ pi─Ö─ç prac.

12. W drugim etapie Kapituła po przeprowadzeniu rozmów z autorami prac nominowanych przyznaje Nagrodę albo odstępuje od jej przyznania.