Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Podział roku akademickiego 2019/2020 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r.


Rozkład zajęćRozkład zajęć - moduły dyscyplin
Programy studiów


Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2020/21Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2019/20

Wzory podań i wniosków
Stypendia
Publikacje

WYKAZ wydawnictw publikujących punktowane recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.)

Lista wydawnictw

WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Lista czasopism

Zarządzenie nr 7 Rektora UŁ z dnia 1.10.2019r w sprawie: zasad podawania afiliacji w publikacjach, których autorami są pracownicy i doktoranci Uniwersytetu ŁódzkiegoKonferencje i szkolenia


Nazwa: SUKCES ORGANIZACJI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ. STRATEGIE – PROCESY I PROJEKTY - ZZL

Miejsce: Gdańsk

Termin: 16.09.2020-18.09.2020

Organizator: Katedra Organizacji i Zarzadzania Wydziału zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego


Nazwa: SUSTAINABLE SOCIAL WORK FOR DEMOCRATIC SOCIETIES: DEVELOPING TRANSFORMATIVE KNOWLEDGE

Miejsce: Coimbra, Portugalia

Data: 21.08.2020-23.08.2020

Organizator: Faculty of Psychology and Educational Sciences, University Coimbra


Nazwa: 34TH INTERNATIONAL GEOGRAFHICAL CONGRESS – “GEOGRAPHY: BRIDGING THE CONTINENTS”34TH INTERNATIONAL GEOGRAFHICAL CONGRESS – “GEOGRAPHY: BRIDGING THE CONTINENTS”

Miejsce: Istanbul

Termin: 17.08.2020-21.08.2020

Organizator: Istanbul University


Nazwa: 62 ZJAZD PTG WE WROCŁAWIU – „GEOGRAFIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”

Miejsce: Wrocław

Termin: 18.06.2020-20.06.2020

Organizator: Uniwersytet Wrocławski


Nazwa: GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 30 LAT DOŚWIADCZEŃ I PERSPEKTYWY

Miejsce: Rzeszów

Termin: 18.06.2020-19.06.2020

Organizator: Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie


Nazwa: MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY: INNOVATION & IMPROVEMENT

Miejsce: Warszawa

Termin: 27.05.2020-29.05.2020

Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Termin zgłoszenia artykułów: 23.02.2020


Nazwa: VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW. WYZWANIA DLA EKONOMII, ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI W DOBIE CYFRYZACJI GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA

Miejsce: Sopot

Data: 22.05.2020-23.05.2020

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Nazwa: BUSINESS & ENTREPRENEURIAL ECONOMICS CONFERENCE

Miejsce: Rijeka, Croatia

Termin: 20.05.2020-23.05.2020

Organizator: The Faculty of Economics and Business Zagreb


Nazwa: WYZWANIA DLA EKONOMII, ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI W DOBIE CYFRYZACJI GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA

Miejsce: Sopot

Termin: 22.05.2020-23.05.2020

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Zgłoszenie udziału do 21.02.2020


Nazwa: BUSINESS AND MANAGEMENT 2020

Miejsce: Vilnius, Lithuania

Data: 7.05.2020-8.05.2020

Organizator: Faculty of Business management in Vilnius Gediminas Technical University


Nazwa: DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

Miejsce: Kraków, Warszawa

Data: 24.04.2020 (Kraków), 9.05.2020 (Warszawa)

Organizator: doktorant.com.pl


Nazwa: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NEURONUS 2020 IBRO NEUROSCIENCE FORUM

Miejsce: Kraków

Data: 24.04.2020-26.04.2020

Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Nazwa: SPRING SCHOOL FOR MASTER- AND PHD STUDENTS IN SOCIAL WORK IN EUROPE 2020

Miejsce: Ostrava, Czechy

Data: 20.04.2020-24.04.2020

Organizator: Uniwersity of Ostravia, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ


Nazwa: IV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „SUKCESY I WYZWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU. OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI”

Miejsce: Dąbrowa Górnicza

Data: 25.03-26.03.2020

Organizator: Akademia WSB oraz Politechnika Warszawska


Nazwa: III FORUM IDEI MŁODYCH NAUKOWCÓW. INSPIRACJE DLA PROJEKTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH

Miejsce: Warszawa

Termin: 24.03.2020

Organizator: Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie


Nazwa: KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW - ANALIZA ZAGADNIENIA, ANALIZA WYNIKÓW - WYSTAPIENIA MŁODEGO NAUKOWCA

Miejsce: Gdańsk, Katowice, Lublin, Wrocław, Poznań

Data: 14.03.2020 (Gdańsk), 21.03.2020 (Katowice), 29.03.2020 (Lublin), 4.04.2020 (Wrocław), 5.04.2020 (Poznań)

Organizator: creativetime.pl


Nazwa: KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA E-MANAGEMENT 2020. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W EPOCE CYFROWEJ

Miejsce: Kraków

Data: 13.03.2020

Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Projekty i granty


  • karta monitoringu - ogłoszone konkursy NCN
  • Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie http://ncn.gov.pl
Inne


Ubezpieczenia


BHP


Prawo autorskie


Internet na wydziale