Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Podział roku akademickiego 2019/2020


Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.05.2020 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25.05.2020 r. w sprawie: zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020 r.

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 12/2020 z dnia 8.06.2020 r. w sprawie organizacji pracy osób pracujących w Działach: Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta, Nauki i Studiów Doktoranckich, Administracji i Komunikacji, Sekcji ds. informatyki, PAM Center, Bibliotece na Wydziale Zarządzania UŁ

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego


Rozkład zajęćRozkład zajęć - moduły dyscyplin
Programy studiów


Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2020/21Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2019/20Praktyki


Wzory podań i wniosków
Stypendia
Publikacje

WYKAZ wydawnictw publikujących punktowane recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.)

Lista wydawnictw

WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Lista czasopism

Zarządzenie nr 7 Rektora UŁ z dnia 1.10.2019r w sprawie: zasad podawania afiliacji w publikacjach, których autorami są pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego

Zgłaszanie publikacjiKonferencje i szkolenia


Nazwa: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU

Miejsce: Lublin lub on-line

Termin: 29.09.2020

Organizator: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Administracji w Lublinie


Nazwa: KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ REGIONÓW W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOBALIZACJI. STAN - TRENDY - STRATEGIE

Miejsce: Uniejów

Termin: 26.11.2020-27.11.2020

Organizator: Katedra Ekonomii i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Zarządzania i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Fundacja Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy w Bydgoszczy

Karta zgłoszenia udziału


Nazwa: CZŁOWIEK PRZYSZŁOŚCI 2052

Miejsce: Łódź

Termin: 30.11.2020-1.12.2020

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi


Nazwa: WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU

Miejsce: Lublin

Termin: 29 września 2020

Organizator: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie


Nazwa: SUKCES ORGANIZACJI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ. STRATEGIE – PROCESY I PROJEKTY - ZZL

Miejsce: Gdańsk

Termin: 16.09.2020-18.09.2020

Organizator: Katedra Organizacji i Zarzadzania Wydziału zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego


Nazwa: Konferencja Katedr Finansów ,,Finanse 2020 - Nowe dylematy i wyzwania"

Miejsce: Szczecin

Termin: 9.09.2020 -11.09.2020

Organizator: Uniwersytet Szczeciński


Nazwa: SUSTAINABLE SOCIAL WORK FOR DEMOCRATIC SOCIETIES: DEVELOPING TRANSFORMATIVE KNOWLEDGE

Miejsce: Coimbra, Portugalia

Termin: 21.08.2020-23.08.2020

Organizator: Faculty of Psychology and Educational Sciences, University Coimbra


Nazwa: 34TH INTERNATIONAL GEOGRAFHICAL CONGRESS – “GEOGRAPHY: BRIDGING THE CONTINENTS”34TH INTERNATIONAL GEOGRAFHICAL CONGRESS – “GEOGRAPHY: BRIDGING THE CONTINENTS”

Miejsce: Istanbul

Termin: 17.08.2020-21.08.2020

Organizator: Istanbul UniversityProjekty i granty
Inne


Programy naukowe


Ubezpieczenia


BHP


Prawo autorskie


Internet na wydziale