Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ - kontakt

Siedziba Szkoły

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź


Dyrektor

Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
II piętro, pok. 211

T. 42 635 44 14

E. Dyrektor.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl


Dyżury
poniedziałek 12:00-14:00
czwartek 14:00-15:00Sekretarz

Mgr Ewa Mikołajczyk-Zając

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
III piętro, pok. 303

T. 42 635 44 23

E. Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl


Dyżury
poniedziałek 12:00-14:00