Senat UŁ

Skład Senatu UŁ na kadencję 2016 - 2020

Władze rektorskie

 • Rektor ÔÇô Prof. dr hab. Antoni R├│┼╝alski
 • Prorektor ds. kszta┼écenia ÔÇô Prof. dr hab. S┼éawomir Cie┼Ťlak
 • Prorektor ds. studenckich ÔÇô Dr hab. Tomasz Cie┼Ťlak, prof. U┼ü
 • Prorektor ds. wsp├│┼épracy krajowej i mi─Ödzynarodowej ÔÇô Dr hab. Pawe┼é Starosta, prof. U┼ü
 • Prorektor ds. ekonomicznych ÔÇô Dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. U┼ü
 • Prorektor ds. nauki ÔÇô Prof. dr hab. El┼╝bieta ┼╗─ůdzi┼äska


Władze dziekańskie

 • Dziekan Wydzia┼éu Biologii i Ochrony ┼Ürodowiska ÔÇô Prof. dr hab. Andrzej Kruk
 • Dziekan Wydzia┼éu Chemii ÔÇô Prof. dr hab. S┼éawomira Skrzypek
 • Dziekan Wydzia┼éu Ekonomiczno-Socjologicznego ÔÇô Dr hab. Rafa┼é Matera, prof. U┼ü
 • Dziekan Wydzia┼éu Filologicznego ÔÇô Prof. dr hab. Joanna Jab┼ékowska
 • Dziekan Wydzia┼éu Filozoficzno-Historycznego ÔÇô Prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Dziekan Wydzia┼éu Fizyki i Informatyki Stosowanej ÔÇô Prof. dr hab. Pawe┼é Ma┼Ťlanka
 • Dziekan Wydzia┼éu Matematyki i Informatyki ÔÇô Prof. dr hab. Marcin Studniarski
 • Dziekan Wydzia┼éu Nauk Geograficznych ÔÇô Dr hab. Bogdan W┼éodarczyk, prof. U┼ü
 • Dziekan Wydzia┼éu Nauk o Wychowaniu ÔÇô Prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zaj─ůc
 • Dziekan Wydzia┼éu Prawa i Administracji ÔÇô Dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. U┼ü
 • Dziekan Wydzia┼éu Studi├│w Mi─Ödzynarodowych i Politologicznych ÔÇô Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. U┼ü
 • Dziekan Wydzia┼éu Zarz─ůdzania ÔÇô Dr hab. Tomasz Czapla, prof. U┼ü

Nauczyciele akademiccy posiadaj─ůcy tytu┼é naukowy lub stopie┼ä naukowy doktora habilitowanego

 • Prof. dr hab. Maria Bryszewska (W. BiO┼Ü)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (W. BiO┼Ü)
 • Dr hab. Magdalena Ma┼éecka, prof. U┼ü (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Bart┼éomiej Pa┼éecz (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska (W. Ek-Soc.)
 • Dr hab. Agnieszka Golczy┼äska-Grondas, prof. U┼ü (W. Ek-Soc.)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kluszczy┼äski (W. Fil)
 • Dr hab. Artur Ga┼ékowski, prof. U┼ü (W. Fil)
 • Dr hab. Ivan Petrov, prof. U┼ü (W. Fil)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (W. F-H)
 • Dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. U┼ü (W. F-H)
 • Dr hab. Pawe┼é Caban, prof. U┼ü (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Ilona Zasada (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr hab. Jacek Hejduk, prof. U┼ü (W. Mat. i Inf.)
 • Dr hab. Aleksandra Orpel, prof. U┼ü (W. Mat. i Inf.)
 • Dr hab. Ewa ┼Üwierczewska-G┼éadysz, prof. U┼ü (W. NG)
 • Dr hab. Stanis┼éaw Mordwa, prof. U┼ü (W. NG)
 • Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz (W. NoW)
 • Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. U┼ü (W. NoW)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (W. PiA)
 • Dr hab. Miros┼éaw W┼éodarczyk, prof. U┼ü (W. PiA)
 • Prof. dr hab. Alicja St─Öpie┼ä-Kuczy┼äska (W. SMiP)
 • Prof. dr hab. Tomasz Doma┼äski (W. SMiP)
 • Dr hab. Joanna Cewi┼äska, prof. U┼ü (W. Zarz.)
 • Prof. dr hab. Ewa Wali┼äska (W. Zarz.)

Pozostali nauczyciele akademiccy ÔÇô przedstawiciele wydzia┼é├│w

 • dr Adam Cygankiewicz (W. BiO┼Ü)
 • dr Krzysztof Prawicki (W. Ch.)
 • dr Jaros┼éaw Marczak (W. Ek-Soc.)
 • dr Kiri┼é Marinow (W. F-H)
 • dr Artur H┼éoba┼╝ (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • dr Marek Badura (W. Mat. i Inf.)
 • dr Wojciech To┼éoczko (W. NG)
 • dr Micha┼é Siniarski-Czaplicki (W. NoW)
 • dr Wojciech Robaczy┼äski (W. PiA)
 • vacat (W. SMiP)
 • dr Maria Czajkowska (W. Zarz.)

Nauczyciele akademiccy z pozosta┼éych jednostek nieb─Öd─ůcych podstawowymi jednostkami uczelni (nieb─Öd─ůcych wydzia┼éami)

 • mgr Wojciech Bachli┼äski (Jednostki Mi─Ödzywydzia┼éowe)
 • mgr Leszek Pi─ůstka (Jednostki Pozawydzia┼éowe)

Pracownicy nieb─Öd─ůcy nauczycielami akademickimi

 • Teresa Kaniewska (Jednostki Og├│lnouczelniane)
 • in┼╝. Zbigniew Zdrojewski (Administracja)

Doktoranci

 • mgr Anna Lichota

Studenci

 • Piotr Pidanty (W. Ek-Soc.)
 • ┼üukasz Ditrych (W. Zarz.)
 • Adrian Pa┼éka (W. Zarz.)

Stali uczestnicy obrad

 • Kanclerz Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego
 • Kwestor Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego
 • Dziekan Filii Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ ÔÇ×Solidarno┼Ť─çÔÇŁ
 • Przedstawiciel Rady Zak┼éadowej ZNP
 • Sekretarz Senatu ÔÇô Kierownik Biura Rektora


Kompetencje Senatu

 1. uchwalanie i zmiana statutu;
 2. uchwalanie regulaminu studi├│w;
 3. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie członków rady uczelni;
 5. opiniowanie kandydat├│w na rektora;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratów oraz nadawanie medali Uniwersytetu;
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie program├│w studi├│w i studi├│w podyplomowych;
 11. uchwalanie regulaminów szkół doktorskich, zasad rekrutacji oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 12. okre┼Ťlanie sposobu potwierdzania efekt├│w uczenia si─Ö;
 13. wskazywanie kandydat├│w do instytucji przedstawicielskich ┼Ťrodowiska szkolnictwa wy┼╝szego i nauki;
 14. wykonywanie, zgodnie z w┼éa┼Ťciwymi przepisami, zada┼ä zwi─ůzanych z:
  1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  2. w┼é─ůczeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po uko┼äczeniu studi├│w podyplomowych i innych form kszta┼écenia;
 15. zatwierdzanie statutu federacji Uniwersytetu z publiczn─ů uczelni─ů akademick─ů, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem mi─Ödzynarodowym;
 16. uchwalanie regulaminu zarz─ůdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej oraz zasad komercjalizacji wynik├│w bada┼ä naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu, z zastrze┼╝eniem zasad wynikaj─ůcych z odr─Öbnych przepis├│w;
 17. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 18. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 19. wyra┼╝anie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsi─Öbiorczo┼Ťci w formie jednostki og├│lnouczelnianej lub sp├│┼éki kapita┼éowej lub centrum transferu technologii w formie jednostki og├│lnouczelnianej oraz zatwierdzanie ich regulamin├│w;
 20. wyra┼╝anie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji filii Uniwersytetu;
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obci─ů┼╝ania papier├│w warto┼Ťciowych w zakresie nieuregulowanym odr─Öbnymi przepisami;
 22. wyra┼╝anie zgody na nabycie, zbycie lub obci─ů┼╝enie mienia Uniwersytetu, je┼╝eli wymagaj─ů tego odr─Öbne przepisy;
 23. wyra┼╝anie zgody na utworzenie przez Uniwersytet lub przyst─ůpienie Uniwersytetu do sp├│┼éki, sp├│┼édzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie sp├│┼éki;
 24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego;
 25. opiniowanie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziałów;
 26. wyra┼╝enie zgody na przyst─ůpienie Uniwersytetu do Sieci Uniwersytet├│w Europejskich;
 27. wykonywanie innych zada┼ä okre┼Ťlonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego.