STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie...

Projekt "STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY.SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer."


Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, służących utrzymaniu aktywności zawodowej osób po 50 r.ż. zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Polski.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

dr Justyna Wiktorowicz