Studenckie Granty Badawcze

Kontakt


Studenckie Granty Badawcze / Student Research Grants

dr Mateusz Grabowski

Koordynator Projektu / Project Coordinator

studenckiegranty2018@uni.lodz.pl

mgr Anna Felisiak

Dyrektor Centrum Obsługi Studentów
i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego /
Head of the Center of StudentÔÇÖs and PhD StudentÔÇÖs

Service of University of Lodz

anna.felisiak@uni.lodz.pl