Studenckie Granty Badawcze

Kontakt


Studenckie Granty Badawcze 2018ÔÇô2019 / Student Research Grants 2018ÔÇô2019

dr Mateusz Grabowski

Koordynator Projektu / Project Coordinator

studenckiegranty2018@uni.lodz.pl


Studenckie Granty Badawcze 2017 / Student Research Grants 2018ÔÇô2019

mgr Agata Nowog├│rska

Koordynator Projektu / Project Coordinator

studenckiegranty@uni.lodz.pl
mgr Anna Felisiak
Dyrektor Centrum Obsługi Studentów
i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego /
Head of the Center of StudentÔÇÖs and PhD StudentÔÇÖs Service of University of Lodz

anna.felisiak@uni.lodz.pl