Studenckie Granty Badawcze

Najcz─Ö┼Ťciej zadawane pytania1. Czy student ko┼äcz─ůc dany program studi├│w mo┼╝e otrzyma─ç grant na projekt badawczy realizowany w ramach kierunku, kt├│ry ko┼äczy, b─Öd─ůc studentem innego programu?

Tak, student ma prawo realizować projekt badawczy w dowolnej jednostce Uniwersytetu Łódzkiego bez względu na swój kierunek studiów. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie statusu studenta.


2. Czy student ko┼äcz─ůc I stopie┼ä studi├│w i planuj─ůc studia na II stopniu mo┼╝e uczestniczy─ç w projekcie?

Student ma prawo z┼éo┼╝y─ç wniosek w ramach programu Studenckich Grant├│w Badawczych pod warunkiem posiadania statusu studenta. Wyp┼éata ┼Ťrodk├│w finansowych studentom ko┼äcz─ůcym I stopie┼ä studi├│w w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania zostanie zrealizowana przed obron─ů pracy licencjackiej/in┼╝ynierskiej lub po obronie pracy licencjackiej/in┼╝ynierskiej i rozpocz─Öciu studi├│w II stopnia. Student mo┼╝e rozpocz─ů─ç realizacj─Ö projektu po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu jego wniosku do finansowania.


3. Czy student ko┼äcz─ůc II stopie┼ä studi├│w i planuj─ůc studia na III stopniu mo┼╝e uczestniczy─ç w projekcie?

Nie, je┼Ťli nie zd─ů┼╝y zrealizowa─ç i rozliczy─ç projektu badawczego do momentu obrony pracy magisterskiej. Program skierowany jest do student├│w, doktoranci maj─ů inne mo┼╝liwo┼Ťci finansowania bada┼ä naukowych.


4. Jakie s─ů wytyczne co do rodzaju dotychczasowych aktywno┼Ťci naukowych wpisywanych do wniosku przez studenta i ocenianych przez Komisj─Ö?

Najwy┼╝ej punktowane s─ů: aktywny udzia┼é w konferencji naukowej oraz autorstwo artyku┼éu naukowego. Komisja ds. Studenckich Grant├│w Badawczych przy ocenie aktywno┼Ťci naukowej bierze pod uwag─Ö dzia┼éalno┼Ť─ç studenta, kt├│ra ma aspekt naukowy.


5. Czy istnieje limit liczby aktywno┼Ťci naukowych wpisywanych do wniosku?

Nie.


6. Czy wcze┼Ťniejsza dzia┼éalno┼Ť─ç naukowa jest niezb─Ödna aby z┼éo┼╝y─ç wniosek o finansowanie i otrzyma─ç Studencki Grant Badawczy?

Nie jest, aktywno┼Ť─ç naukowa jest jednym z element├│w wniosku i jej ocena stanowi jeden z element├│w ca┼ékowitej oceny wniosku.


7. Jakie s─ů ramy czasowe realizacji projekt├│w?

Najwcze┼Ťniejsza data okresu realizacji to ok. 01.12.2019, najp├│┼║niejsza data okresu realizacji to 30.09.2020.


8. Czy jest mo┼╝liwo┼Ť─ç rozliczania wydatk├│w poniesionych przed otrzymaniem ┼Ťrodk├│w finansowych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?

Istnieje taka mo┼╝liwo┼Ť─ç, jednak tylko w przypadku wydatk├│w dokonanych po terminie sk┼éadania wniosk├│w. Nie b─Öd─ů zwracane poniesione koszty w przypadku niezakwalifikowania projektu do finansowania w ramach projektu Studenckich Grant├│w Badawczych.


9. Czy mo┼╝na w trakcie realizacji projektu zmieni─ç spos├│b finansowania zadania badawczego?

Po z┼éo┼╝eniu wniosku i otrzymaniu zgody Komisji ds. Studenckich Grant├│w Badawczych jest taka mo┼╝liwo┼Ť─ç.


9. Czy mo┼╝na przenie┼Ť─ç cz─Ö┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w finansowych z jednej pozycji kosztorysu na inn─ů w trakcie realizacji projektu?

Tak, do +/- 15% mo┼╝na przenosi─ç ┼Ťrodki finansowe pomi─Ödzy pozycjami w kosztorysie. W przypadku ch─Öci wi─Ökszych zmian nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wniosek o zgod─Ö do Komisji ds. Studenckich Grant├│w Badawczych.


10. Ile maksymalnie wniosków w ramach programu Studenckich Grantów Badawczych może złożyć jeden student?

Student ma prawo złożyć kilka wniosków, każdy na inny projekt badawczy.

11. Czy w przypadku złożenia przez studenta kilku wniosków w ramach programu, w każdym z nich opiekunem naukowym może być ta sama osoba?
Nie ma przeciwwskaza┼ä. Do ka┼╝dego wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç opini─Ö opiekuna naukowego oraz zgod─Ö opiekuna naukowego podpisan─ů przez kierownika jednostki, w kt├│rej opiekun jest zatrudniony.


12. Czy w przypadku obcokrajowców wniosek może być złożony w języku angielskim?

Tak.


13. Jak nale┼╝y udokumentowa─ç wydatki ┼Ťrodk├│w przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?

Nale┼╝y zbiera─ç imienne faktury/rachunki na swoje dane osobowe.


14. Czy ┼Ťrodki przyznane w ramach Studenckiego Grantu Badawczego mog─ů by─ç wydane na podr├│┼╝ samochodem w celu prowadzenia bada┼ä/zbierania materia┼é├│w do bada┼ä?

Tak, dokumentem potwierdzaj─ůcym podr├│┼╝ jest rachunek za paliwo w przypadku, gdy podr├│┼╝ innym ┼Ťrodkiem transportu nie jest mo┼╝liwa lub znacznie utrudniona ze wzgl─Öd├│w komunikacyjnych lub czasowych.


15. Czy w przypadku wyjazdu na konferencj─Ö naukow─ů mo┼╝na uwzgl─Ödni─ç w kosztorysie wydatki na op┼éat─Ö konferencyjn─ů, wydruk plakatu, noclegi i przejazdy?

Tak.


16. Czy w przypadku rachunku/faktury za poczyniony wydatek w ramach realizacji Studenckiego Grantu Badawczego w innym języku niż polski wymagane jest notarialne tłumaczenie dokumentu?

Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów. Jednakże Komisja ds. Studenckich Grantów Badawczych może wezwać studenta do przedstawienia tłumaczenia przedstawionego dokumentu.


17. Co nale┼╝y zrobi─ç w przypadku utraty statusu studenta w trakcie realizacji projektu?

Nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z Komisj─ů ds. Studenckich Grant├│w Badawczych poprzez Koordynatora Projektu i przedstawi─ç swoj─ů sytuacj─Ö. Komisja mo┼╝e zobowi─ůza─ç studenta do zwrotu przyznanych ┼Ťrodk├│w.


18. Czy jest mo┼╝liwe finansowanie tylko cz─Ö┼Ťci wydatku z ┼Ťrodk├│w przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?
Tak.

19. Czy w ramach realizacji ┼Ťrodk├│w finansowych przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego s─ů przewidziane koszty po┼Ťrednie?
Nie, całkowita kwota przyznanego grantu jest do dyspozycji beneficjenta grantu.

20. Czy artyku┼é wys┼éany do druku b─Ödzie dostateczn─ů form─ů publikacji wynik├│w uzyskanych w ramach finansowanego projektu i wystarczaj─ůcy do rozliczenia projektu?
Warunkiem przyj─Öcia sprawozdania jest do┼é─ůczenie informacji o co najmniej jednym artykule opublikowanym lub wys┼éanym do druku w czasopi┼Ťmie naukowym znajduj─ůcym si─Ö w aktualnie obowi─ůzuj─ůcych wykazach MNiSW lub w rozdziale monografii naukowej (z za┼é─ůczonym maszynopisem) albo udokumentowanie udzia┼éu w konferencjach naukowych, na kt├│rych wnioskodawca przedstawi┼é wyniki bada┼ä finansowanych z przyznanych ┼Ťrodk├│w. W przypadku artyku┼é├│w wys┼éanych do druku do sprawozdania nale┼╝y do┼é─ůczy─ç maszynopis artyku┼éu.

21. Co zrobi─ç w przypadku, gdy realizacja projektu badawczego wymaga zmian obejmuj─ůcych kwoty powy┼╝ej +/- 15% wymienionych we wniosku pozycji kosztorysu?
Wszystkie zmiany powy┼╝ej +/- 15% kwoty danej pozycji lub wymagaj─ůce dodania nowej pozycji w kosztorysie mog─ů by─ç dokonywane za zgod─ů Komisji ds. studenckich grant├│w badawczych. Aby tak─ů zgod─Ö uzyska─ç nale┼╝y sformu┼éowa─ç wniosek z podaniem przyczyn, skutk├│w i zakresu zmian w kosztorysie, skierowa─ç go do Komisji ds. studenckich grant├│w badawczych, w┼éasnor─Öcznie podpisa─ç i skan przes┼éa─ç na adres: studenckiegranty@uni.lodz.pl.

22. Gdzie i w jaki sposób należy złożyć sprawozdanie z realizacji studenckiego grantu badawczego?
Sprawozdanie z realizacji studenckiego grantu badawczego wraz z opini─ů opiekuna naukowego nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç na platformie wniosku elektronicznego, wype┼éniaj─ůc zak┼éadk─Ö Sprawozdanie.
Do sprawozdania nale┼╝y do┼é─ůczy─ç kopie faktur/rachunk├│w za poniesione wydatki w ramach studenckiego grantu badawczego (w formie skan├│w) oraz (zgodnie z ┬ž 18 regulaminu) informacj─Ö o publikacji wynik├│w uzyskanych w trakcie realizacji grantu.