Szkoły Doktorskie

For English version, please scroll down.


Kszta┼écenie doktorant├│w na nowych zasadach ÔÇô zgodnie z ustaw─ů Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym i nauce ÔÇô rozpocznie si─Ö 1 pa┼║dziernika 2019 r. 30 kwietnia 2019 roku min─ů┼é termin, kiedy mo┼╝na by┼éo otworzy─ç przew├│d doktorski na starych zasadach. Osoby, kt├│re zrobi┼éy to przed tym terminem b─Öd─ů mia┼éy czas do 31 grudnia 2021 roku ┼╝eby zako┼äczy─ç przew├│d doktorski, a do 31 grudnia 2023 roku musz─ů zako┼äczy─ç studia doktoranckie.


Dyrektork─ů Szko┼éy Doktorskiej Nauk ┼Ücis┼éych i Przyrodniczych zosta┼éa dr hab. El┼╝bieta Ku┼║niak-G─Öbarowska, prof. U┼ü z Katedry Fizjologii i Biochemii Ro┼Ťlin WBiO┼Ü. Szko┼éa zapewnia─ç b─Ödzie kszta┼écenie doktorant├│w z dyscyplin: matematyki; nauk biologicznych; nauk chemicznych; nauk fizycznych, a tak┼╝e nauk o Ziemi i ┼Ťrodowisku.


Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof U┼ü, z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej WBiO┼Ü, kieruje z kolei Szko┼é─ů Doktorsk─ů BioMedChem. Ta jednostka prowadzona b─Ödzie wsp├│lnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Biologii Medycznej oraz Centrum Bada┼ä Molekularnych i Makromolekularnych. Szko┼éa Doktorska BioMedChem stanowi wa┼╝ny wk┼éad w proces podnoszenia jako┼Ťci zaawansowanego kszta┼écenia na poziomie akademickim. Skupia doktorant├│w nast─Öpuj─ůcych dyscyplin: nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki chemiczne.


Na czele Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych stanęła dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ z Katedry Filologii Klasycznej WF. Szkoła umożliwi uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, nauce o kulturze i religii.


Szko┼é─ů Doktorsk─ů Nauk Spo┼éecznych kieruje dr hab. Ilona ┼Üwi─ůtek-Barylska, prof. U┼ü z Katedry Zarz─ůdzania WZ. Ta szko┼éa doktorska skupi doktorant├│w nast─Öpuj─ůcych dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia spo┼éeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarz─ůdzaniu i jako┼Ťci, nauki o polityce i administracji.

Programy Szk├│┼é Doktorskich U┼ü stwarzaj─ů doktorantom mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnosz─ůcym si─Ö nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmuj─ůcych tak┼╝e trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozw├│j osobisty (kompetencje mi─Ökkie, w tym kszta┼écenie umiej─Ötno┼Ťci aktywnego planowania w┼éasnej kariery oraz rozw├│j w zakresie kreatywnego rozwi─ůzywania problem├│w). Umiej─Ötno┼Ťci te s─ů konieczne nie tylko do pomy┼Ťlnego zako┼äczenia kszta┼écenia w Szkole Doktorskiej, ale tak┼╝e w rozwoju kariery zawodowej. Jednocze┼Ťnie programy kszta┼écenia pozwalaj─ů realizowa─ç badania interdyscyplinarne. Kszta┼écenie we wszystkich szko┼éach trwa 4 lata.Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich UŁLimity rekrutacji do szkół doktorskichTerminarz rekrutacji do Szkół Doktorskich UŁ
On 1 October 2019, under the Act on Higher education and science, new regulations respecting the education of doctoral students shall enter into force. 30 April 2019 was the deadline for initiating doctoral procedures under the old regulations. The Ph.D. candidates who made this deadline have until 31 December 2021 to complete the doctoral procedure and until 31 December 2023 to complete the doctoral program.


Dr. hab. El┼╝bieta-Ku┼║niak-G─Öbarowska, from the Department of Plant Physiology and Biochemistry, has been appointed director of the Doctoral School of Exact and Natural Sciences. The school provides education to doctoral students affiliated with the following disciplines: mathematics, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, and Earth and environmental sciences.


Dr. hab. Katarzyna Dzitko, from the Department of Immunology and Infectious Biology, is in charge of the Doctoral School of Biological, Medical, and Chemical Sciences. The school is run in cooperation with two Institutes of the Polish Academy of Sciences: the Institute of Medical Biology and the Center for Molecular and Macromolecular Studies. The Bio-Med-Chem Doctoral School makes an important contribution to increasing the quality of advanced academic education. It brings together doctoral students affiliated with the following disciplines: biological sciences, medical sciences, and chemical sciences.


Dr. hab. Joanna Sowa from the Department of Classical Philology at the Faculty of Philology is director of the Doctoral School of Humanities. The school awards doctoral degrees in seven disciplines: archeology, history, philosophy, linguistics, literary studies, and cultural and religious studies.


Dr. hab. Ilona ┼Üwi─ůtek-Barylska, from the Department of Organization and Management Methodology at the Faculty of Management, is in charge of the Doctoral School of Social Sciences. This school brings together doctoral students affiliated with the following disciplines: sociological sciences, economics and finance, legal sciences, pedagogy, psychology, socio-economic geography and spatial management, management and quality sciences, and political and administrative sciences.

The curricula of the Doctoral Schools of the University of ┼ü├│d┼║ provide the doctoral students with an opportunity to gain expertise not just on matters related to executing the doctoral project but also covering vocational training (enhancing research acumen and improving teaching skills) and personal growth (soft skills, including an increased ability to actively plan oneÔÇÖs career and to solve problems in a creative fashion). These skills are necessary not only to graduate from a Doctoral School but also to develop oneÔÇÖs career. At the same time, the curricula allow for conducting interdisciplinary research. All Schools offer 4-year programs.Regulations respecting the admission to the Doctoral Schools of the University of Lodz


Admission timetable for the Doctoral Schools of the University of Lodz


Admission limits for the Doctoral Schools of the University of Lodz