Termomodernizacja i renowacja elewacji budynków Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pt. "Termomodernizacja i renowacja elewacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki 32/38 i budynku Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 3".
feis fs os


Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Całkowity koszt realizacji projektu 6 036 231,09 PLN

Wartość kwalifikowana 4 248 504,72 PLN

Dotacja 3 611 229,01 PLNProjekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.


Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Łódzkiego poprzez głęboką termomodernizację budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i dawnego budynku Katedry Archeologii. Przedmiotowe budynki są budynkami starymi, generującymi wysokie koszty utrzymania. Niepodejmowanie żadnych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej tych budynków spowoduje, że ich bilans energetyczny nie ulegnie zmianie, przez co koszty ogrzewania pomieszczeń i zapotrzebowanie na ciepło będą nadal wysokie, stan techniczny budynku będzie coraz gorszy, a poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza pozostaną na niezmienionym wysokim poziomie.


Przewidziane w ramach projektu działania pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przedmiotowych budynków, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W wyniku realizacji projektu przedsięwzięcia zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu bezpośredniego.Wartość ogólna całości robót dla budynku Uniwersytecka 3 to 5 912 972,54 PLN brutto, w tym dofinansowanie w ramach POIŚ oraz GIS na roboty termomodernizacyjne 1 466 329,99 PLN.


Dokumentacja projektowa została wykonana przez Domagało Wnuk Architekci Małgorzata Domagało-Wnuk z siedzibą w Łodzi przy al. 1-go Maja 87 lok. 315.

Koszt dokumentacji projektowej 170 970,00 PLN brutto


Umowa z firmą PUH Dekorum Bud Kontrakty Sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi przy Pl. Komuny Paryskiej 1 nr lok. 1Wartość ogólna całości robót termomodernizacyjnych dla budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego to 3 840 527,45 PLN w tym dofinansowanie w ramach POIŚ oraz GIS 3 033 121,71 PLN.


Dokumentacja projektowa została wykonana przez API PROJEKT, Biuro Architektoniczne z siedzibą w Łodzi przy ul. Akacjowej 10.

Koszt dokumentacji projektowej 56 120,00 PLN brutto


Umowa Zimny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wójtowskiej 2

Zakres robót: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wartość umowy 1 413 934,73 PLN brutto


Umowa Zimny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wójtowskiej 2

Zakres robót: ocieplenie budynku

Wartość umowy 1 823 984,39 PLN brutto


Umowa TopInstal Mariusz Wiśniewski z siedzibą w Chodzieży przy ul. Drewsa 9

Zakres robót: wymiana instalacji c.o.

Wartość umowy 602 608,33 PLN brutto


Zadanie Uniwersytecka 3 oraz Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stanowi jeden projekt zaś oddzielne zadania.

Adres mailowy umożliwiający sygnalizowanie zagrożenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w projekcie: pois131@uni.lodz.pl


Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.


Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.


W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:DSC_0033