The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations

Celem grantu jest analiza dotychczasowego kształtu polityki migracyjnej zarówno na poziomie państw V4, jak i unijnym, oraz zidentyfikowanie istniejących zagrożeń wynikających z nieefektywnej polityki migracyjnej i integracyjnej.


Projekt obejmie szereg spotkań warsztatowych naukowców oraz praktyków związanych z obszarem bezpieczeństwa oraz polityki migracyjnej i integracyjnej, reprezentujących wszystkich partnerów.


Standard Grant - International Visegrad Fund

prof. dr hab. Robert Łoś