HR Excellence

1739-2018-12-14-logo_strategy_hr

Ju┼╝ w 2017 r. Uniwersytet ┼ü├│dzki uzyska┼é tytu┼é HR Excellence in Research. To presti┼╝owe wyr├│┼╝nienie jest jednym z dzia┼éa┼ä Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwi─Ökszanie atrakcyjno┼Ťci warunk├│w pracy i rozwoju kariery naukowc├│w w UE. Logo otrzymuj─ů europejskie instytucje, kt├│re zapewniaj─ů naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Karty Naukowca i Kodeksu Post─Öpowania przy rekrutacji pracownik├│w naukowych w UE.Proces wdra┼╝ania standardu HR Excellence in Research w Uniwersytecie ┼ü├│dzkim sta┼é si─Ö impulsem do przegl─ůdu regulacji wewn─Ötrznych obowi─ůzuj─ůcych w Uczelni, w szczeg├│lno┼Ťci: regulamin├│w, uchwa┼é Senatu, zarz─ůdze┼ä Rektora pod k─ůtem sp├│jno┼Ťci z wytycznymi okre┼Ťlonymi w Karcie i Kodeksie. W wyniku tego przegl─ůdu, w┼éadze Uczelni zdecydowa┼éy o konieczno┼Ťci wdro┼╝enia rozwi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z programu.Uniwersytet Łódzki w swoich działaniach strategicznych skupia się obecnie na: • Przygotowaniu strategii personalnej odpowiadaj─ůcej zmieniaj─ůcej si─Ö rzeczywisto┼Ťci uniwersyteckiej oraz oczekiwaniom pracownik├│w.
 • Wdro┼╝eniu rozwi─ůza┼ä wspieraj─ůcych zatrudnianie najlepszych kandydat├│w do pracy.
 • Stworzeniu atrakcyjnych warunk├│w gwarantuj─ůcych stabilno┼Ť─ç zatrudnienia m.in. poprzez system socjalny, warunki stwarzane dla m┼éodych os├│b w kwestii rodzicielstwa, dzia┼éania antymobbingowe i antydyskryminacyjne.
 • Stosowanie skutecznych i odpowiednio dobranych mechanizm├│w motywuj─ůcych do pracy i rozwoju zawodowego.
 • Systematyczne monitorowanie efekt├│w pracy i rozwoju zawodowego.
 • Zapewnienie skutecznego, profesjonalnego wsparcia administracyjnego dla rozwoju nauki i dydaktyki, szczeg├│lnie w obszarze pozyskiwania grant├│w i finansowania projekt├│w badawczych.
 • Aktywnego pozyskiwanie pracownik├│w badawczo-dydaktycznych i administracyjnych o najwy┼╝szych kompetencjach i kwalifikacjach.Zadania, kt├│re zosta┼éy wyznaczone na najbli┼╝sze miesi─ůce wynikaj─ůce z programu HR Exellence in Reaserch, koncentruj─ů si─Ö wok├│┼é:


 • Wdro┼╝enia przyj─Ötych rozwi─ůza┼ä polityki personalnej.
 • Przygotowania i wdro┼╝enia rozwi─ůza┼ä przeciwdzia┼éaj─ůcych wszelkiego rodzaju dyskryminacjom i innym formom mobbingu m.in. poprzez powo┼éanie zespo┼éu oraz w dalszej konsekwencji pe┼énomocnika Rektora ds. przeciwdzia┼éania dyskryminacji.
 • Zwi─Ökszenia mechanizm├│w konkurencyjno┼Ťci w konkursach oraz jasne kryteria rekrutacyjne dla kandydat├│w ubiegaj─ůcych si─Ö o zatrudnienie w U┼ü, m.in. poprzez prowadzenie polityki rekrutacyjnej U┼ü.
 • Publikowania ofert pracy w miejscach gwarantuj─ůcych pozyskanie najlepszych kandydat├│w oraz uatrakcyjnienie przekazu i informacji dotycz─ůcych wakuj─ůcych stanowisk.
 • Zniesienia barier dotycz─ůcych zatrudniania obcokrajowc├│w.
 • Zapraszania najlepszych kandydat├│w na rozmowy, dbanie o efektywn─ů informacje zwrotn─ů dla kandydat├│w w trakcie i po zako┼äczeniu procesu rekrutacji.
 • Stworzenia warunk├│w sprzyjaj─ůcych mobilno┼Ťci kadry.
 • Aktywizacji dzia┼éa┼ä uczelni w obszarze pozyskiwania i zatrudniania visiting professors w celu poszerzenia wsp├│┼épracy mi─Ödzynarodowej.