Wybory władz UŁ 2020-2024: Kandydaci na rektora

Kandydaci na rektora

Kampanię wyborczą, w tym spotkania z kandydatami, mogą organizować i prowadzić kandydaci na rektora.

Kampanię wyborczą można rozpocząć po dokonaniu zgłoszenia kandydata przez uprawnione podmioty do Rady Uczelni.


Kandydaci na rektora mogą być zgłaszani do Rady Uczelni do do 25.06 do godz. 12.00FORMULARZEDEBATY

  • Dla pracowników: 09.07.2020 r. g. 10.00–12.00
  • Dla studentów i doktorantów: 10 .07.2020 r. g. 10.00–12.00

Czas trwania: do 2 godzin

Wszystkie debaty odbędą się w formie elektronicznejKANDYDATURY

prof. Sławomir Cieślak .............................................................. prof. Elżbieta Żądzińska
Kandydatura

Program

Facebook

You Tube

WWW

Pakt na rzecz braci studenckiej i doktoranckiej

Plan spotkań Kandydata

Kandydatura

Program

Facebook

You Tube

Plan spotkań Kandydatki