Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Pilarskiego 14/16,
90-231 Łódź


Zajęcia dla uczniów, lista tematów:

Zajęcia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska skierowane są do uczniów szkół średnich.
Zgłoszenia większych grup, niż dopuszczalna liczba uczestników, nie będą rozpatrywane.

0
Ile mamy kości? – warsztaty antropologiczne

Prelekcja wraz z dyskusją, zakres informacji: różnice w budowie ciała człowieka i małp człekokształtnych, predyspozycje do dwunożności, ile mamy kości w poszczególnych etapach ontogenezy: ile kości ma noworodek, osobnik młodociany a ile dorosły. Budowa i funkcje szkieletu.

Część praktyczna: zapoznanie się z poszczególnymi elementami szkieletu, obserwacja zmian w budowie układu kostnego w zależności od wieku osobnika.Forma zajęć: Prelekcja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 12 - 15 osób

0
Jakie tajemnice skrywa Bałtyk? Czyli słów kilka o życiu specyficznym ekosystemie morskim.

Na wykładzie uczestnicy będą mogli poznać specyficzne warunki panujące w Morzu Bałtyckim, występujące tam zwierzęta, ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemu Bałtyku oraz związane z nimi zagrożenia. A także zostaną omówione przystosowania zwierząt do życia w tym nietypowym akwenie.

Część teoretyczna będzie uzupełniona o zajęcia warsztatowe pokazujące preparaty wybranych gatunków żyjących w Morzu Bałtyckim.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 – 30 osób

0
Rafy koralowe jako przykład tropikalnych ekosystemów morskich – zagrożenia i ochrona.

Rafy koralowe to bogate w gatunki ekosystemy mórz tropikalnych, które występują w pełnosłonych, ciepłych i dobrze nasłonecznionych wodach. Wykład prezentuje budowę, strukturę i rodzaje raf koralowych występujących na świecie wraz z omówieniem wybranych gatunków zamieszkujących to środowisko. Przedstawione są także naturalne i antropogeniczne zagrożenia mogące wpłynąć na ekosystemy raf koralowych oraz sposoby ochrony tych obszarów.

W czasie części warsztatowej uczniowie będą mogli zapoznać się bliżej z organizmami bezkręgowymi żyjącymi na rafach, znajdującymi się w kolekcji Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

0
Nieproszeni goście w domu – stawonogi synantropijne.

Wykład prezentuje stawonogi towarzyszące człowiekowi i ich znaczenie sanitarno-epidemiologiczne. Prezentacja będzie uzupełniona o zajęcia warsztatowe pokazujące preparaty organizmów synantropijnych.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 25 osób

0
Zorganizowane społeczeństwo? Strategie przetrwania pszczoły miodnej.

Wykład dotyczy organizacji życia społecznego pszczoły miodnej, organizacji kast, specjalizacji „zawodowej” i „wiekowej”, komunikacji między członkami kolonii.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 – 30 osób

0
Sekretne życie termitów.

Wykład prezentuje biologię termitów, organizację ich społeczeństwa, podział na kasty oraz podział pracy między osobnikami wchodzącymi w skład kolonii, sposoby porozumiewania się między członkami kolonii.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 – 30 osób

0
Owady i kwiaty – o zapylaniu i koewolucji.

Wykład prezentuje przystosowania owadów (głownie muchówek, błonkówek i motyli) do odżywiania się pyłkiem i nektarem oraz mechanizmy warunkujące zapylanie. Podczas wykładu omówione jest zagadnienie wspólnej ewolucji owadów i kwiatów.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 – 30 osób

0
Fauna naśnieżna, czyli o zimowym życiu owadów.

Podczas wykładu omawiane są podstawy termofizjologii zwierząt zmiennocieplnych oraz przedstawione przystosowania do przeżywania niskich temperatur przez owady. Główna część wykładu poświęcona jest faunie naśnieżnej, czyli owadom które zima możemy spotkać na śniegu.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 – 30 osób

0
Atak obcych, czyli słów kilka o inwazjach biologicznych.

Inwazje biologiczne są uznane za największe zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Prowadzą one do ujednolicenia fauny i flory obszarów do tej pory izolowanych. Na wykładzie zostanie przedstawiona definicja inwazji biologicznych oraz gatunków obcych i inwazyjnych oraz biologiczne i ekonomiczne przyczyny i skutki tego zjawiska. Zagadnienie to będzie bogato zilustrowane licznymi przykładami z uwzględnieniem gatunków stanowiących największy problem - preparaty wybranych gatunków obcych i inwazyjnych.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 25 osób

0
W wodach słodkich: prywatne życie mięczaków (Mollusca).

Ważnym elementem fauny słodkowodnej są małże w skali światowej. Spotkanie zakończy krótka dyskusja na temat możliwości walki z tym powszechnym w dniu dzisiejszym zjawiskiem. Po prelekcji uczniowie będą mili okazję obejrzeć (np. skójki i szczeżuje) oraz ślimaki (błotniarki, zatoczki, żyworódki i wiele innych). Zwierzęta te mają zasadnicze znaczenie jako element sieci troficznej ekosystemów rzek i jezior, a przez człowieka bywają używane jako wskaźnik czystości wody. Wiele gatunków jest obecnie zagrożonych wyginięciem na skutek antropogenicznych zmian środowiska.

Na zajęciach uczniowie nauczą się rozpoznawania najczęściej spotykanych krajowych gatunków mięczaków. Będą także prowadzić obserwacje zachowania żywych mięczaków i odkryją zdumiewające strategie życiowe tych zwierząt związane ze zdobywaniem pokarmu, rozrodem i lokomocją.Forma zajęć: Wykład/Pokaz
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

0
Grzyby - organizmy wszechobecne.

Zajęcia służą przedstawieniu różnorodności środowisk zajmowanych przez grzyby, w tym ich pozytywnego i negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie człowieka, roli w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka oraz wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu i medycyny.Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: 5 godz. lekcyjnych (2 godz. wykładu oraz 3 godz. zajęć praktycznych)
Dopuszczalna liczba uczestników: 10 osób (dotyczy części praktycznej)

0
Science Fiction w realu – czyli fakty i mity o potworach oceanicznych.

Krakeny, węże morskie, chimery, gigantyczne lewiatany, uwodzicielskie syren i ośmiornice zatapiające statki wraz z całymi załogami, to tylko niektóre stworzenia na długiej liście, enigmatycznych potworów morskich. Histeryczna panika tych, którzy widzieli je na własne oczy, ubrana w odpowiednie słowa, była źródłem przekazywanych z ust do ust mrożących krew w żyłach opowieści. Najnowocześniejsze technologie stosowane w badaniach oceanobiologicznych – zdalnie sterowane podwodne roboty, kamery time-lapse, podwodne drony, landery, coraz częściej i coraz bardziej przekonująco pozwalają rozwikłać wiele z tych tajemnic i postawić granicę między tym, co było wytworem ludzkiej wyobraźni, a realnie istniejącymi zwierzętami. Ich kształty, formy i ubarwienie może rzeczywiście zadziwiać, fascynować, przerażać i być źródłem inspiracji filmów Science Fiction, ale wszystkie one są naprawdę istnieją i są efektem działania milionów lat ewolucji.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 – 30 osób

0
Bakterie - organizmy o ogromnym potencjale przemysłowo-środowiskowym.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z możliwościami praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych: w przemyśle spożywczym, chemicznym czy farmaceutycznym. Uczestnicy zajęć ocenią zdolność drobnoustrojów do produkcji antybiotyków, które działają bójczo na inne gatunki bakterii, enzymów lipolitycznych, proteolitycznych i amylolitycznych. Uczniowie samodzielnie wykonają i obejrzą preparaty mikroskopowe z soku z kiszonych ogórków, kiszonej kapusty i z jogurtu, w celu obserwacji drobnoustrojów przeprowadzających proces fermentacji mlekowej.Forma zajęć: Warsztat/Zajęcia z mikroskopem
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 25 osób

0
Wykrywanie aktywności enzymatycznej w materiale biologicznym.

Enzymy są biologicznymi katalizatorami, które odpowiadają za przebieg reakcji biochemicznych we wszystkich komórkach żywych organizmów. Enzymy uczestniczą m.in. w powstawaniu i rozpadzie wielu związków chemicznych istotnych dla funkcjonowania komórek oraz katalizują reakcje, które dostarczają energię niezbędną do życia. Bez udziału tych biokatalizatorów reakcje te zachodziłyby bardzo wolno, albo nie zachodziłyby w ogóle. Wiele enzymów ma istotne znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej, kosmetyce, przemyśle spożywczym i nie tylko.

Celem warsztatów jest przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących budowy, działania i zastosowania enzymów. Uczestnicy warsztatów będą mogli doświadczalnie wykazać aktywność enzymów w owocach i warzywach, a także poznać działanie enzymów trawiennych. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały multimedialne oraz odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny do wykonania doświadczeń.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 10 - 15 osób

0
Różne oblicza komórkowego źródła energii - czyli cała prawda o mitochondriach.

Wykład będzie poświęcony mitochondriom jako organellom komórkowym, które są odpowiedzialne za dostarczanie energii każdej komórce w organizmie. Omówiona zostanie struktura i funkcja mitochondriów oraz choroby, które powstają na skutek uszkodzonych mitochondriów. Na koniec zostaną przedstawione różne ciekawostki związane z tymi niezwykłymi strukturami komórkowymi. Cały wykład ma charakter prezentacji popularno-naukowej, a treści związane z budową i funkcją zostaną przedstawione w przystępny i ciekawy sposób, dodatkowo ilustrowane zdjęciami i schematami.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

0
Matematyczny kamuflaż błędu - czyli o historii statystyki z „przymrużeniem oka”.

Wykład będzie dotyczył STATYSTYKI, dziedziny naukowej, która „długo walczyła” z ‘Królową Nauk – Matematyką’ o uznanie i swoje miejsce w hierarchii. Wielu wybitnych matematyków i statystyków przyczyniło się do rozwoju statystyki i właśnie tym osobowościom będzie poświęcona ta prezentacja. Słuchacze poznają kilkanaście wielkich nazwisk i dowiedzą się o ich życiu prywatnym oraz zawodowym, pasjach, namiętnościach, a także słabościach, obawach i lękach – a wszystko to na tle ciekawej historii, której byli częścią. Wykład nie będzie „uczył statystyki”, będzie pokazywał o tym jak statystyka narodziła się, kto się do tego przyczynił i jaką rolę pełni dziś.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 -70 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

0
Promieniowanie jonizujące wokół nas - korzyści i zagrożenia związane z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego.

Promieniowanie jonizujące jest integralnym składnikiem naszego środowiska naturalnego. Dociera do nas z kosmosu oraz emitowane jest przez pierwiastki promieniotwórcze występujące np. w glebie, wodzie, materiałach budowlanych. Śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych takich jak potas-40, węgiel-14, rad-226 znajdują się także w naszym ciele.

Promieniowanie jonizujące może mieć niekorzystny wpływ na organizm człowieka np. indukując procesy nowotworzeni. Z drugiej strony nie wyobrażamy sobie nowoczesnej diagnostyki medycznej bez zastosowania w niej promieniowania jonizującego.

Na zajęciach przeprowadzony zostanie wykład dotyczący wyżej opisanej tematyki. Poza tym odbędą się warsztaty pt. „Osłabianie promieniowania beta”. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzącego będą sprawdzać w jakim stopniu promieniowanie jonizujące typu beta osłabiane jest przez szkło, pleksi, aluminium oraz papier. Dodatkowo za pomocą licznika Geigera-Müllera dokonają pomiaru promieniowania jonizującego emitowanego przez materiały/substancje znajdujące się w naszym otoczeniu (popiół z węgla kamiennego, nawozy mineralne stosowane w rolnictwie, spożywcza sól kamienna.Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

0
Glony, pożyteczne dla człowieka i innych organizmów.

Glony postrzegane są „powszechnie, medialnie” głównie przez ich niekorzystne oddziaływanie na ekosystemy wód śródlądowych – tworzenie zakwitów, a w przypadku sinic opinia jest kształtowana przez ich toksyczne oddziaływanie między innymi na zdrowie człowieka. Zagadnienia związane z ich nieprzecenioną rolą ekologiczną jaką jest dostarczanie tlenu do atmosfery oraz źródła pokarmu powstającego na drodze produkcji pierwotnej, a także możliwości wykorzystywania ich metabolitów w medycynie, kosmetyce, żywieniu, są znane w znacznie mniejszym stopniu. Współcześnie wybrane grupy glonów stanowią podstawę dla biologicznej oceny stanu środowiska wodnego.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 12 osób

0
Z Łodzi na kraniec świata, czyli o badaniach różnorodności Oceanu Południowego przez łódzkich naukowców.

Mimo, że Łódź nie leży nad morzem, nie zniechęca to tutejszych naukowców do zgłębiania tajemnic mórz regionów polarnych. Już od lat 70-tych XX wieku pracownicy Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii uczestniczyli i uczestniczą nadal w poznawaniu różnorodności żyjących tam organizmów.

Trudne warunki panujące w Antarktyce ograniczają życie organizmów lądowych w tamtych rejonach, lecz pod wodą sprawa ma się zupełnie inaczej - bardzo wiele zwierząt morskich świetnie radzi sobie z niskimi temperaturami i dlatego obserwujemy ich ogromną różnorodność. Na zajęciach zostanie przedstawiona różnorodność morskich organizmów Antarktyki (w oparciu o zgromadzone eksponaty i materiał fotograficzny) oraz udział naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w jej poznawaniu.Forma zajęć: Wykład/Prezentacja
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

0
Molekularne nożyczki DNA.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z praktycznym wykorzystaniem bakteryjnych enzymów o właściwościach endonukleaz/DNAz. W części teoretycznej słuchacze poznają skład, budowę i organizację ludzkiego genomu, pochodzenie bakteryjnych enzymów, ich działanie i swoistość substratową, a także dziedziny nauki, medycyny i sądownictwa, w których enzymy te są obecnie stosowane. W części praktycznej uczniowie będą mieć możliwość samodzielnego przeprowadzenia rozdziału na żelu agarozowym krótkich fragmentów DNA, uzyskanych w wyniku trawienia kwasu nukleinowego enzymami restrykcyjnymi oraz ich wizualizacji za pomocą promieniowania ultrafioletowego.Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 10 osób (praca z komputerem w grupach 2-osobowych)

0
Promieniowanie jonizujące - przyjaciel czy wróg?

Promieniowanie jonizujące wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii każdego rodzaju, w tym w organizmach żywych, jonizację czyli zmiany w ładunkach elektrycznych. Promieniowania jonizującego nie jesteśmy w stanie wyczuć naszymi zmysłami. Jednak żyjemy narażeni stale na jego działanie. Promieniowanie jonizujące dociera do nas z przestrzeni kosmicznej, ze skał, gleby, powietrza a także jest wytwarzane sztucznie.

Dzięki zdjęciom z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lekarz może zobaczyć czy złamana kość została dobrze ustawiona. Dzięki tomografii komputerowej onkolog może ocenić wielkość guza nowotworowego i skuteczność leczenia. Inżynier natomiast może sprawdzić, czy elementy mostu zostały odpowiednio zespawane dzięki defektoskopii radiologicznej lub technik sprawdzić czy szczelny jest rurociąg, którym będzie przesyłana ropa lub gaz. Ponieważ promieniowanie jonizujące wywołując jonizację, prowadzi do zmian chemicznych oraz biologicznych w komórkach i tkankach, nie pozostaje obojętne dla naszego organizmu.

Bardzo duża dawka promieniowania otrzymana na całe ciało w krótkim czasie spowoduje śmierć napromieniowanej osoby w ciągu kilku dni. Duże dawki otrzymane miejscowo spowodują trudno gojące się oparzenia skóry i martwicę tkanek. Jeśli jednak otrzymamy niewielką dawkę promieniowania, rzędu kilkunastu mSv (milisiwertów), to trudno określić skutek takiego napromieniowania. Przypuszcza się, że organizm może tolerować niewielkie dawki promieniowania i wynikające z tego uszkodzenia niewielkiej liczby komórek, podobnie jak radzi sobie z uszkodzeniami przez inne czynniki toksyczne, np. promieniowanie nadfioletowe, dym tytoniowy, leki cytotoksyczne. Celem warsztatów jest wyjaśnienie natury promieniowania jonizującego, wskazania różnic w biologicznych skutkach popromiennych w zależności od rodzaju i energii promieniowania.

Poznamy jakie środki ostrożności powinniśmy zachować, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej, aby promieniowanie jonizujące wykorzystywać z pożytkiem dla człowieka i się go nie bać. Razem z uczestnikami warsztatów spróbujemy odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule oraz jak sprawić, aby promieniowanie jonizujące nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. W warsztatach zostanie wykorzystany zestaw dydaktyczny do badania osłabiania promieniowania jonizującego i materiały wizualne (plakaty, ulotki).Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 10 - 12 osób

0
Pochłanianie światła przez roztwory substancji barwnych.

Uczestnicy warsztatów uzyskają odpowiedzi na pytania: Co to jest światło? Jak powstają barwy? Jakie promieniowanie pochłaniają roztwory o różnych kolorach? Ponadto, uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzenia barwnych reakcji chemicznych oraz pomiaru pochłaniania światła przez wybrane roztwory.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 10 - 12 osób

0
Zarys histologii zwierząt.

Cechą charakterystyczną organizmów wielokomórkowych jest to, że mniejsze i prostsze elementy tworzą struktury większe i bardzie złożone. Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną organizmów wielokomórkowych jest komórka. Przystosowując się do pełnienia różnych funkcji komórki różnią się między sobą wielkością, kształtem i budową wewnętrzną oraz przede wszystkim funkcjami, jakie pełnią w organizmie. Zespół komórek wykazujących podobną budowę oraz przystosowanych do pełnienia określonych funkcji nosi nazwę tkanki. W związku z tym, że elementy komórkowe tworzące poszczególne typy tkanek zwierzęcych są na tyle małe, że nie można ich obejrzeć nieuzbrojonym okiem zachęcamy licealistów do skorzystania z mikroskopów i gotowych preparatów histologicznych w celu zapoznanie się z budową tkanki nabłonkowej, mięśniowej, łącznej i nerwowej. Dodatkowo uczniowie uczestniczący w zajęciach będą mieli możliwość wykonania preparatu histologicznego z własnego materiału biologicznego (nabłonka jamy ustnej).Forma zajęć: Warsztat/Zajęcia z mikroskopem
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 12 - 15 osób

0
Co dzieje się z organizmem ludzkim w 'strefie śmierci'? - o przesuwaniu granic wytrzymałości na najwyższych szczytach Ziemi.

Dla wielu ludzi NAJWYŻSZE SZCZYTY ZIEMI kojarzą się z wolnością, przygodą i pięknymi widokami. Dla niektórych z bohaterstwem, męstwem, pasją i odwagą. Dla innych z potwornym cierpieniem, bólem, niepokojem, strachem a nawet obsesją. Niemniej jednak bez względu na motywacje, emocje i odczucia, które towarzyszą wspinaniu się coraz wyżej i wyżej – nie bez znaczenia pozostaje wpływ dużych wysokości na organizm ludzki i jego funkcjonowanie. Co dzieje się z organizmem, gdy człowiek przekroczy pewne granice wysokości? Gdzie zaczyna się tzw. strefa śmierci i jak długo można w niej przebywać? Niedotlenienie, obrzęk mózgu, zaburzenia równowagi, halucynacje, odmrożenia … to tylko niektóre zagadnienia, o których sobie wspomnimy podczas tego wykładu. Spróbujemy także zastanowić się nad tym, co tak naprawdę pcha niektórych ludzi w strefę, z której mogą już nigdy nie wrócić lub wrócą kalekami. Z czym wiąże się euforia doznawana tam … daleko … wysoko? Czy zawsze warto ryzykować własnym życiem? Czy ta pasja jest warta każdego poświęcenia? … Zapraszam na wspólną przygodę … razem zdobędziemy niejeden ośmiotysięcznik, nacieszymy oczy pięknem gór najwyższych, poczujemy atmosferę panującą w bazach wielkich wypraw, a przy odrobinie szczęścia poznamy tych, którzy nie przekroczyli jeszcze swoich granic wytrzymałości … kto wie, może nam zdradzą jaki jest przepis na sukces, czyli realizację własnych pasji przy zachowaniu pełni zdrowia … tam gdzie życie jest tak łatwo stracić.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 170