Wydział Zarządzania

ul. Jana Matejki 22/26,
90-237 Łódź


Zajęcia dla uczniów, lista tematów:

1
Baw się i ucz!

Można się uczyć tak i siak,

Siedząc i leżąc na wznak,

Czytając, pisząc, grając,
Dobrze się bawiąc!

Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się: czym jest edutainment, jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów, jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji, poznają rolę odpoczynku podczas nauki, sposoby utrwalania zdobytej wiedzy oraz nauczą się jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

2
Matura – co dalej? Rozważ – nie szalej. Badanie predyspozycji zawodowych.

Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.

Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej i na czym polega zarządzanie własną karierą. Poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji. Prowadzący warsztaty omówi także kompetencje ważne na współczesnym rynku pracy.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

3
Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.


W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji interpersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

4
Team – building, czyli co robić, aby grupę przekształcić w zespół.

Dobry zespół stworzyć – sztuka,

jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

5
Nie taki stres straszny, jak go malują – techniki radzenia sobie ze stresem.

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!

Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

6
Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

7
Świadomy klient – dlaczego tak chętnie kupujemy?

Warsztaty i wykład będą miały na celu zaprezentowanie mechanizmów stosowanych w sklepach tradycyjnych i internetowych, które skłaniają klientów do dłuższego w nich pozostania i dokonywania często nieplanowanych zakupów. Zajęcia przede wszystkim będą polegały na prezentacji przykładów praktycznych oraz wspólnym generowaniu pomysłów na utrzymanie klienta w sklepie i zachęcenie go do powtarzania zakupów.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób

8
Prawa człowieka a biznes.

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.Forma zajęć: Warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

9
Aniołowie Biznesu.

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

10
Giełdy Transportowe – przegląd.

Uczestnicy zajęć będą mieli szanse zagrać w grę "symulującą firmę transportową" która realizuje transporty na terenie całej Europy w taki sposób żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 40 osób

11
Transport i Spedycja.

Uczestnicy w trakcie wykładu dowiedzą się o meandrach firm transportowo spedycyjnych w różnych krajach UE problemach, wadach, zaletach i praktycznym realizowaniu transportu międzynarodowego.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

12
Bezpieczne zakupy w internecie.

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych zakupów w Internecie oraz prawa konsumenta w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą również mieli okazję ocenić respektowanie praw konsumenta przez sklepy internetowe oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie dokonywania zakupów w Internecie.Forma zajęć: Wykład i warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób

13
Tradycyjne czy zwinne uczestnictwo w projektach?

Uczestnicy warsztatu nie tylko dowiedzą się jak pracować w zespole zarządzanym zgodnie z podejściem tradycyjnym i zwinnym (Agile) do zarządzania projektami, ale także utworzą grupę projektową i przećwiczą różne role w zespole tradycyjnym i SRUM-owym.Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 16 - 18 osób

14
My – Klienci e–administracji.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą z jakich usług elektronicznej administracji mogą korzystać jako klienci indywidualni czy też firmowi. Posiądą również umiejętność zakładania konta na platformie ePUAP, posługiwania się profilem zaufanym ePUAP i załatwiania wybranych spraw elektronicznie (bez osobistego stawiennictwa w urzędzie).Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 16 - 18 osób

15
Kierownik projektu jako profesja przyszłości.

Słuchacze dowiedzą się jakie perspektywy ma profesjonalne zarządzanie projektami w Polsce oraz jakie korzyści wynikają z wykonywania zawodu kierownik projektu (project manager).Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób

16
Anonimowość w sieci – czy Internet gwarantuje anonimowość?

Czy korzystając z Internetu rzeczywiście jesteśmy anonimowi? Słuchacze wykładu dowiedzą się jak rzeczywiście wygląda anonimowość w sieci. Na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie odpowiedni poziom prywatności w sieci.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób

17
Moje ciało moją przepustką – jak systemy biometryczne wspomagają systemy bezpieczeństwa.

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób

18
Wielki brat patrzy – co wie o mnie Internet?

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób

19
Smart City

Słuchacze wykładu poznają technologie informacyjno-komunikacyjne, które zwiększają interaktywność infrastruktury miejskiej.Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób