Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2017/2018
Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia w semestrze letnim 2017/2018 trwała od 14 do 26 lutego 2018 r.

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 5 marca br. - NIE PÓŹNIEJ
WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2017 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 99 Rektora z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2017/2018 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Pewnym wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu. Zajęcia te organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 5 marca 2018 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
I piętro, pokój 111

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, tel. 635-51-32, konrad.walkowski@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 635-46-36, lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-70,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - mgr Katarzyna Skonieczna, tel. 665-53-39, katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2017/2018 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny))


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową, które organizują kurs - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

Opis zajęć w semestrze letnim 2017/2018: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/program-lodz

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 99 Rektora z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2017/2018.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim była prowadzona w terminie od 14 do 26 lutego 2018 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L17/18OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018


1. Tytuł zajęć - History of the Habsburg Empire 1526 -1918
Prowadzący - prof. Miroslav Śedivy
Język - angielski
Opis przedmiotu - The lectures will explain the history of the Habsburg Empire
1) The Foundation of the Habsburg Empire in the 16th Century
2) The Thirty Years`War and Its Heritage
3) Maria Theresa and Joseph II
4) The Napoleonic Wars
5) The Pre-March Period
6) The Constitutionalism and Austria-Hungary
7) World War I and the End of the Empire
Miejsce i termin -Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12, poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, godz. 14.00 - 15.30 i 15.30 - 17.00
Pierwsze zajęcia - zajęcia trwają od 9 kwietnia do 20 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS (ERASMUS - 6 punktów ECTS)
Kod przedmiotu - 0200-WFH011
2. Tytuł zajęć - Arcydzieła muzyki klasycznej: Epoka romantyzmu cz. IV: Ryszard Wagner
Prowadzący - dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie najważniejszych kompozycji Ryszarda Wagnera z uwzględnieniem ich przesłania ideowego i na tle zarysu jego biografii.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, sala 312, poniedziałki, godz. 17.15 - 18.45
Pierwsze zajęcia - 19 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0153. Tytuł zajęć - The reflection of the "long 19th century" European histoty in culture (literature, music, art) - PRZEDMIOT NIE BĘDZIE PROWADZONY (mała liczba chętnych)
Prowadzący - prof. Miroslav Śedivy
Język - angielski
Opis przedmiotu - The lectures will explain the reflection of events as well as movements in European culture. The events will be introduced within thematic fields.
1) Ancient World and Modern Egypt (e.g. the impact ot the Rediscovery of Pompeii and Napoleon`s Exspeditions to Egypt)
2) The Age of Revolutions
3) The Age of Nationalism
4) The Industrial Revolution
5) The Age of Imperialism and Colonialism
6) The Age of Progress (Modernity)
Miejsce i termin - Katedra Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12 , poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, godz.17.30 - 19.00 i 19.00 - 20.30
Pierwsze zajęcia - zajęcia trwają od 9 kwietnia do 20 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS (ERASMUS - 6 punktów ECTS)
Kod przedmiotu - 0200-WFH012
4. Tytuł zajęć - Aristotle`s Politics and its Modern Reception - PRZEDMIOT NIE BĘDZIE PROWADZONY (mała liczba chętnych)
Prowadzący - prof. Simon Weber
Język - angielski
Opis przedmiotu - Aristotle`s Politics is one of the most important founding texts of western political philosophy. In our seminar we want to inquire into some of its central normative theorems as well as its modern reception. We will dicuss Aristotle`s political perfectionism, the 45 systematical link between ethics and politics (EN X.10), his theory of different kinds of rule (Pol. I), his critique of ideal constitutions by his predecessors (Pol. II), his own constitutional theory (Pol. III), as well as his theory of the best polis (Pol. VII - VIII). Finally, we want to have a look at the modern reception of Aristotle`s political philosophy in the 20th century by discussing Martha Nussbaum`s conception of an "Aristotelian Social Democracy Topics: Political Philosophy, Ancient Philosophy
Miejsce i termin - Katedra Historii UŁ, ul.Lindleya 3/5, sala 301, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, godz. 14.00 - 15.30 i 15.30 - 17.00
Pierwsze zajęcia - zajęcia trwają od 4 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS (ERASMUS - 6 punktów ECTS)
Kod przedmiotu - 0200-WFH013


5. Tytuł zajęć - The Republican Idea of Freedom - Philip Pettit`s Just Freedom
Prowadzący - prof. Simon Weber
Język - angielski
Opis przedmiotu - Political ideas have an important impact on our social life: they legitimate powerful collective social agents and their action. The Jacobins and the French Revolution would definitely not have taken place without the political ideas of "liberty", "equality" and "fraternity", and neither would have the Bolsheviks and the Russian Revolution without the ideas of "solidarty" and "justice". Considering this unique impact on our social life, we are well advised to examine and criticize these kinds of ideas and reduce, thereby, the danger to legitimate harmful political action based on a wrong understanding of these normative forces. The philosophical critique of normative political ideas is, therefore, part of a rational and enlightened way to live one`s life.
In our seminar, we will inquire into one of the most powerful normative political ideas: the idea of "liberty". We do this by discussing one of the most influential recent conception of political liberty, Philip Pettit`s idea of republican freedom.
Topics: Political Philosophy, Ancient Philosophy
Miejsce i termin - Katedra Historii UŁ, ul.Lindleya 3/5, sala 301, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, godz. 17.30 - 19.00 i 19.00 - 20.30
Pierwsze zajęcia - zajęcia trwają od 4 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS (ERASMUS - 6 punktów ECTS)
Kod przedmiotu - 0200-WFH014


6. Tytuł zajęć - Kreator kariery
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - mgr Katarzyna Skonieczna
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć uczestnicy rozwiną kluczowe kompetencje na rynku pracy, przećwiczą poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznają się ze sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia mają charakter praktyczny.
Poruszane zagadnienia:
- diagnoza kompetencji uczestnika,
- rozwój wybranych umiejętności miękkich,
- rynek pracy w województwie łódzkim,
- plan kariery,
- zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów,
- aktywne poszukiwanie pracy,
- personal branding,
- etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),
- kompetencje przedsiębiorcze,
- zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Miejsce i termin - Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14, wtorki w godz. 14.00 - 15.30
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-KREATOR


7. Tytuł zajęć - Własna firma dla początkujących
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - mgr Agata Matuszewska
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie formalne i marketingowe związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Przedmiot adresowany jest przede wszystkim do studentów nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważają założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. Tematyka zajęć dotyczy m. in. następujących zagadnień:

  • ja jako przedsiębiorca - kompetencje przedsiębiorcze
  • własna firma a praca na etacie
  • tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
  • formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności
  • poszukiwanie możliwości biznesowych (m. in. inkubatory przedsiębiorczości, biura coworkingowe, networking, faktoring, franczyza)
  • źródła finansowania firmy
  • budowanie wizerunku firmy
  • metody pozyskiwania klientów

Miejsce i termin - Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14, wybrane poniedziałki w godz. 13.00 - 15.30, 23.04.2018, 14.05.2018, 7.05.2018, 21.05.2018, 28.05.2018 (5 spotkań x 3 godziny dydaktyczne) + 15 godzin dydaktycznych e-learningu.
Pierwsze zajęcia - 23 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-FIRMA


8. Tytuł zajęć - European Union and Terrorism
Prowadzący - dr Magdalena Matusiak Frącczak
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course is open to all the University students interested in international security, international relations and the European Union. The aim of the course is to explore the European Union instruments in the field of combating terrorism. The discussion on the legal measures will be enriched with the analysis of the decisions of the Court of Justice of the European Union. The skills gained during the course will enable the students to understand and apply efficiently the EU-law mechanisms. The emphasis will be placed on the obligations resulting from the EU-law instruments, as well as on human rights.
Miejsce i termin- Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 1.35 , środy, godz. 15.45 - 18.00 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 7 marca 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS78


9. Tytuł zajęć - Międzynarodowa ochrona dziedzictwa kultury - PRZEDMIOT NIE BĘDZIE PROWADZONY (mała liczba chętnych)

Prowadzący - dr Krzysztof Kocel
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia konwersatoryjne przeznaczone w pierwszym rzędzie dla prawników, historyków sztuki, historyków, politologów, kulturoznawców, ale także wszystkich tych, których interesują międzynarodowe działania na rzecz zachowania i ochrony światowego dziedzictwa kulturowego. Na tle zarysu historii ochrony zabytków i doktryn konserwatorskich omówione zostaną współczesne mechanizmy ochronne odnoszące się do różnych rodzajów dziedzictwa kulturowego, oparte o normy prawne zawarte w wielostronnych umowach i innych międzynarodowych instrumentach prawnych ( Konwencja o ochronie międzynarodowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 1972, konwencje o ochronie dziedzictwa niematerialnego 2003, podwodnego 2001, różnorodności kulturowej 2005 itd.), funkcjonujące w ramach różnego typu struktur międzynarodowych, jak m. in. UNESCO, Rada Europy i Unia Europejska. Na wybranych przykładach, w pogłębiony sposób zostaną omówione kryteria (m. in. pojęcie wyjątkowej uniwersalnej wartości) i procedura wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wraz ze związanymi z nimi kontrowersjami, w tym mającymi charakter dyplomatyczny i polityczny. Będzie też mowa o ochronie dziedzictwa dokumentacyjnego (międzynarodowy program „Pamięć Świata”), normach ograniczających nielegalny obrót dziełami sztuki (konwencje 1970 i 1995, dyrektywa 2014/60/UE , a także sytuacji prawnej dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego (m. in. konwencja haska 1954), na tle losów polskich dzieł sztuki w okresie II Wojny Światowej oraz przebiegu wybranych konfliktów zbrojnych przełomu XX i XXI w.
Miejsce i termin- Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 02 , czwartki, godz. 16.30 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 1 marca 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-


10. Tytuł zajęć - Quality Management in Tourism
Prowadzący - dr Robert Wiluś
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności zarządzania w różnego rodzaju podmiotach turystycznych (przedsiębiorstwa, regiony turystyczne) poprzez podnoszenie jakości usług turystycznych, rozwiązywania problemów wynikających z braku jakości, budowania systemów zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000, określania standardów (norm) usług turystycznych, atrakcji turystycznych.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, sala 118, wtorki, godz. 12 - 14.
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM32


11. Tytuł zajęć - Understanding weather and climate
Prowadzący - dr hab. Jan Degirmedzić, prof. nadzw.
Język - angielski
Opis przedmiotu - The objective of the course is to present basic processes shaping weather, including radiation, heat and moisture fluxes and atmospheric dynamics. The course will also focus on current climate issues, particularly the consequences of global warming.
Detailed description:
Vertical structure of the atmosphere – temperature and pressure profile. Layers of the atmosphere. Radiation and temperature. Enhancement of the greenhouse effect. Circulation of water in the atmosphere. Stability and cloud development. Causes of instability. Precipitation processes. Surface and upper-level winds. Vertical air motions. Local wind systems – breezes, monsoon, mountain and valley breezes, katabatic winds, foehn, Santa Ana Winds. The general circulation and precipitation patterns. Average wind flow and pressure patterns aloft. Jet streams. Jet streaks. Southern Oscillation. Carbon dioxide emission during La Nina. North Atlantic Oscillation. Polar front theory. The necessary ingredients for a developing mid-latitude cyclone – upper air support, the role of the jet stream. Hurricane formation and dissipation. Weather forecasting methods. Accuracy and skill in forecasting. Possible causes of the climate change – greenhouse gasses, aerosols, variations in solar activity, feedback mechanisms.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Narutowicza 88, sala 307, piątki, godz. 14 - 16.
Pierwsze zajęcia - 2 marca 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM31


12. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 120 ZŁ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - w bieżącym semestrze będzie realizowany cykl pt. Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 5 marca 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


13. Tytuł zajęć - Ecohydrology and ecological biotechnologies as a key for bioeconomy and adaptation to global changes
Prowadzący - prof. Maciej Zalewski
Język - angielski
Opis przedmiotu - W obliczu zmian klimatu, które nasilają efekty suszy i powodzi, a także rozwoju infrastruktury, fundamentalne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz harmonizację użytkowania zasobów ekosystemów z ich potencjałem, jest zrozumienie interakcji pomiędzy dynamiką cyklu hydrologicznego i ekosystemami pod kątem zwiększenia ich potencjału, tzn zasobów wodnych, bioróżnorodności, usług ekosystemowych i zdolność ekosystemu do elastycznego reagowania na stres.

Dla dogłębnego zrozumienia interakcji niezbędna jest integracja wiedzy z różnych dziedzin nauk o środowisku. Podczas wykładów zostaną przedstawione metodologiczne podstawy integracji tej wiedzy począwszy od biologii molekularnej, biotechnologii, ale także uwzględnienie rachunku ekonomicznego i percepcji społecznej (socjologii), oraz przykłady zastosowania takiego integrującego podejścia dla rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w Polsce, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/14, aula A , wtorki, godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003
14. Tytuł zajęć - Ewolucja stosowana
Prowadzący - dr Marek Michalski
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem wykładu jest przedstawienie możliwości zastosowania ewolucji w praktyce, między innymi w medycynie, rolnictwie, farmacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , poniedziałki, godz. 17.30 - 19.15 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 23 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO000115. Tytuł zajęć - CSI - zagadki kryminalne a biologia środowiskowa
Prowadzący - dr hab. Joanna Żelazna - Wieczorek
Język - polski
Opis przedmiotu - W ramach wykładu zostanie przedstawiona możliwości szerokiego zastosowania metod biologii środowiskowej w kryminalistyce, głównie analizy okrzemkowej, mykologii, entomologii, palinologii, dendrochronologii i analizy szczątków roślinnych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143 (wejście od ul. Matejki), aula D (sala W-13) , wtorki, godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO000516. Tytuł zajęć - Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Historia odkryć naukowych generujących postęp
Prowadzący - prof. M. Mikołajczyk-Chmiela; prof. K. Lisowska; dr. hab. M. Fol, prof. nadzw. UŁ; dr. hab. P. Stączek, prof. nadzw. UŁ; dr. hab. K. Paraszkiewicz, prof. nadzw. UŁ; dr D. Drzewiecka
Język - polski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , poniedziałki, godz. 17.30 - 19.15 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-B1M71D17. Tytuł zajęć - Globalisation and Development
Prowadzący - prof. Ryszard Piasecki
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i utrwalenie wiadomości z zakresu integracji europejskiej.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, sala D 305, wtorki, godz. 11.30 - 13.05
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL13


18. Tytuł zajęć - Einfuhrung in die Volkswirtschaft - slehre (Fortsetzung)
Prowadzący - dr hab. Edyta Dworak
Język - niemiecki
Opis przedmiotu - zapoznanie studentów z wstępnymi pojęciami z zakresu ekonomii w j. niemieckim
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, sala D 303, wtorki, godz. 11.30 - 13.05
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL14


19. Tytuł zajęć - Zielonaja ekonomika
Prowadzący - dr Danuta Lipińska
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat zielonej gospodarki jako nowej ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego, realizującej efektywnie cele zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, sala D 109, wtorki, godz. 11.30 - 13.05
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL12


20. Tytuł zajęć - The Universe: From Johannes Kepler to Stephen Hawking
Prowadzący - dr Jerzy Kierul
Język - angielski
Opis przedmiotu - Lectures will present the scientific picture of the universe, they are aimed at non-specialists.
Miejsce i termin - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Pomorska 141/143, Mała Aula , piątki, godz. 11.00 - 13.30
Pierwsze zajęcia - 6 kwietnia 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1500-WFUKH21. Tytuł zajęć - Shakespeare`s Hamlet, or Sex, Lies and YouTube
Prowadzący - prof. Krystyna Kujawińska-Courtney, dr Monika Sosnowska
Język - angielski
Opis przedmiotu - Dostarczenie wiedzy w zakresie badań kulturowych poświęconych dramatowi Hamlet Williama Szekspira. Zaprezentowanie wybranych literackich, teatralnych i filmowych ucieleśnień głównego bohatera (oraz innych postaci dramatu) w zależności od tła społeczno-kulturowego, w jakim nastąpiły jego (ich) „narodziny”.

Celem wykładów jest próba odpowiedzi na szereg pytań dotyczących najsłynniejszego i najczęściej interpretowanego dramatu Szekspira Hamlet w kontekście literacko-kulturowych, teatralnych i filmowych „wcieleń” postaci Hamleta, a także ukazanie dramatu Hamlet jako swego rodzaju opowieści szpiegowskiej, przepełnionej kłamstwami oraz intrygami o charakterze seksualnym. Wykłady łączą zaplecze teoretyczne w postaci krytyki szekspirowskiej z praktycznymi realizacjami dramatu Hamlet w odmiennych warunkach społeczno-kulturowych oraz dzięki różnym technikom medialnym i performatywnym rozwijającym się od momentu powstania sztuki.
Miejsce i termin - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Narutowicza 59 a, sala 216, II piętro, poniedziałki, godz. 11.30 - 13.10
Pierwsze zajęcia - 19 lutego 2018 r
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-D1S014522. Tytuł zajęć - Anthropology of Theatre
Prowadzący - dr hab. Mariusz Bartosiak
Język - angielski
Opis przedmiotu - Theatre anthropology as a research area: its main problems and issues as defined by E. Barba and the activity of International School of Theatre Anthropology. Anthropology of theatre from the point of view of anthropology of experience and theatre science. Main problems of theatrical experience; diversity of the points of view: actor/performer, spectator/witness, theatrical event. Types of montage: performer's, director's, spectator's. Main issues in theatrical perception and cognition (performer/spectator, sensorial/mental, emotional/intellectual). Theatre as vehicle, as medium, as art, and as entertainment - towards axiology of theatre experience. Main problems of inter- and infra-cultural performance. Theatre practice as laboratory of inter- as well as infra-cultural research. Sposób zaliczenia: active participation, final essay
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.56, czwartki, godz. 13.15 - 15.00
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP026


23. Tytuł zajęć - Look ! Don`t look ! Exhibitionism, voyeurism and cinema of attractions today
Prowadzący - prof. Małgorzata Jakubowska
Język - angielski
Opis przedmiotu - The main aim of the course is an attempt to clarify the theoretical field connected with using mutual relations between exhibitionism and voyeurism in the cinematographic history and the theory of film narration. As a Tom Gunning's idea “cinema of attractions” has become widely discussed and adopted for describing phenomena both within and beyond the early cinema period. Although the unique power of the cinema is “matter of making images seen”, it could be argued that the cinema uses not only the command: “Look! Open your eyes to”, but also the command “Don’t look! Close your eyes to”. We need critical thinking about taboo in this audiovisual culture and also about theoretical notions and models, which describe cinema industry. The course constitutes a proposal of rethinking exhibitionism and voyeurism and rebuilding them as models of narration for exploring not only from the historical perspective, but also as tools useful while we analysys the variety of modifications in the main stream cinema.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.38, czwartki, godz. 15.15 - 18.30
Pierwsze zajęcia - terminy wszystkich zajęć: 8 marca, 22 marca, 5 kwietnia, 19 kwietnia, 10 maja, 24 maja, 7 czerwca 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP022


24. Tytuł zajęć - Jazz w PRL: muzyka - literatura - film - piosenka
Prowadzący - dr hab. Jerzy Wiśniewski
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia będą poświęcone specyfice i funkcjonowaniu jazzu w okresie PRL (a ściślej w latach 1945–1989) oraz jego powiązaniom z kilkoma wybranymi dziedzinami twórczości (z tamtych i późniejszych czasów) – z literaturą, publicystyką, filmem, piosenką. Ich celem będzie zatem nie tylko prezentacja zarysu dziejów, charakterystyki oraz recepcji tego muzycznego zjawiska o afroamerykańskim rodowodzie w Polsce pod rządami opresywnego systemu politycznego, ale także próba analizy jego różnorodnych oddziaływań w obszarze polskiej kultury. Przedmiotem rozważań staną się na przykład takie kwestie, jak portretowanie twórców i odbiorców jazzu w zapisach literackich, publicystycznych i filmowych czy przemiany w sposobie postrzegania muzyki jazzowej w kolejnych dekadach PRL. Wykłady będą ilustrowane materiałami audiowizualnymi. Studenta obowiązuje obecność na wykładzie (w cyklu 14 zajęć dopuszczalne są 4 nieobecności) oraz zaliczenie testu końcowego. Ocena z przedmiotu: ocena z testu końcowego.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.01, wtorki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP023


25. Tytuł zajęć - Film monsters - from Nosferatu to Hannibal Lecter
Prowadzący - prof. Agnieszka Izdebska
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course relates to images of monstrosity present in modern high and popular culture, especially in movies. It shows the evolution of film monsters – vampires, werewolves, creatures made in labs by scientists, androids and monstrous human beings – and how the definition of monstrosity itself has changed. All the issues are analysed on the basis of carefully selected materials. The course also covers the transformation of horror as a genre. One of the challenges of the course will be an attempt to diagnose the state of contemporary culture discussing the transformation which has happened from Silence of the Lambs (1991) by Jonathan Demme to tv series Hannibal (with Dexter at the background). Sposób zaliczenia zajęć: obecność na zajęciach, aktywny w nich udział, przygotowanie 15 minutowej prezentacji związanej z tematem zajęć.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.05, poniedziałki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP025


26. Tytuł zajęć - Warstwa symboliczna i intertekstualność cyklu powieściowego J. K. Rowling o Harrym Potterze
Prowadzący - dr hab. Agnieszka Kobrzycka
Język - polski
Opis przedmiotu - Na wykładzie będziemy analizować warstwę symboliczną cyklu powieściowego J. K. Rowling, zwracając szczególną uwagę na odwołania biblijne, nawiązania do mitologii greckiej, rzymskiej, celtyckiej i germańskiej oraz na zawartą w utworze refleksję filozoficzną. Omówimy również intertekstualność powieści, sięgając do tradycji angielskiej boarding school novel, Lewisa, Tolkiena, Dostojewskiego i in. Aluzje historyczne w powieściach o Harrym Potterze (Zakon Feniksa i Partia Pracy, ciotka Marge a Margaret Thatcher, Spew - Society for Promoting the Employment of Women itp.). Omówiona zostanie:

Symbolika czterech domów a koncepcja Dumezila

Symbolika alchemiczna w Harrym Potterze

Symbolika różdżek

Znaczenie patronusa

Symbolika wzroku i okularów

Magiczne zwierzęta

Dementorzy jako metafora depresji

Magiczne rośliny

Znaczenie i etymologia nazw własnych

Znaczenie i etymologia zaklęć

Symbolika przestrzeni

Symbolika światła w powieściach Rowling

Symbolika koloru

Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.01, czwartki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP024


27. Tytuł zajęć - "There is hope after all...". Holocaust in diaries and memories
Prowadzący - dr Joanna Podolska - Płocka
Język - angielski
Opis przedmiotu - "Many horrors were forgotten. Many horrors went unwitnessed. Many horrors were of a kind that those who described them were not believed. But they must remain alive in human memory” – wrote Oscar Rosenfeld, publicist from Vienna, who was deported to the Lodz (Litzmannstadt) Ghetto in 1941 by way of Prague. In his diary (1942-1944) he described terrible hunger and the dehumanization of people but also the beauty and courage of victims, their dreams, believes and optimism. During the course students will study the historical and ethical problems of Holocaust during WW II, discuss wartime documents (diaries and testimonies witnessing everyday life during the war), post-war memories of survivors (specially the Lodz Ghetto survivors) and witnesses, traces of Holocaust and memory places but also the impact of history on the contemporary society.
After the course the student - has basic knowledge of the historical and ethical problems of Holocaust during WW II, - knows academic terminology on the Holocaust literature, - knows basic patterns of diary and testimony structure, - knows history of the Litzmannstadt Ghetto, testimonies and diaries of the Lodz Ghetto citizens (created during the war) and memories of survivors - understands the roots of prejudice, racism, and stereotyping in any society. - evelops an awareness of the value of pluralism - understands that it is the responsibility of everyone to identify danger signals. Method and Criteria of Assessment-Active participation, final presentation or/and essay
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.05, wtorki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP027


28. Tytuł zajęć - Filozofia wegetarianizmu
Prowadzący - dr Janusz Ciuciura
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z kulturowymi i społecznymi aspektami wegetarianizmu (historią wegetarianizmu, podstawami założeniami filozoficznymi, medycznymi, ekonomicznymi i prawnymi). Wkład obejmować będzie następujące działy tematyczne: I. Ogólna charakterystyka wegetarianizmu (Czym jest wegetarianizm? Jaki jest filozoficzny wymiar wegetarianizmu?); II. Wegetarianizm w ujęciu historycznym (filozofowie starożytni a problem wegetarianizmu, wegetarianizm a chrześcijaństwo, wegetarianizm w filozofii nowożytnej, współczesny wymiar wegetarianizmu); III. Ekologia a wegetarianizm; IV. Medyczny, społeczny i ekonomiczny wymiar wegetarianizmu
Miejsce i termin -Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, sala 312, wtorki, godz. 17.15 - 18.45
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2018 r.
Cykl dydaktyczny - L-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH016