Zasady odpłatności za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu UŁ nr 379 podjęta w dniu 22.09.2014 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

uch. nr 379 z 22.09.2014 r. - tekst jednolity

- zmieniona: - uchwałą Senatu UŁ nr 453 z 16 marca 2015 r.

Uch. Senatu nr 453

- uchwałą Senatu UŁ nr 640 z 13 czerwca 2016 r.

Uch. Senatu nr 640


Zarządzenie nr 81 Rektora UŁ z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2016/ 2017:

zarz. nr 81 z 10 maja 2016 r

zał. do zarz. nr 81 z 10 maja 2016 r


Zarządzenie nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2017/ 2018:

zarz. nr 99 z 18 kwietnia 2017 r

zał. do zarz. nr 99 z 18 kwietnia 2017 r


Zarządzenie nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2018/ 2019:

zarządzenie nr 97 z 23 kwietnia 2018 r

zał. do zarządzenia nr 97 z 23 kwietnia 2018 r.


Zarządzenie nr 111 Rektora UŁ z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.04.2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019

zarz. nr 111 z 15.06.2018 r.