Zdolny uczeń - świetny student - AKTUALNOŚCI

Oficjalne zakończenie III edycji programu "Zdolny uczeń - świetny student"

III edycja programu „Zdolny uczeń – świetny student” została wczoraj, tj. 19 stycznia 2021 r., oficjalnie zakończona.

Na uroczystej Gali – w tym roku wyjątkowo zorganizowanej na platformie MS Teams – absolwenci zeszłorocznej edycji spotkali się z Władzami Uczelni – prof. Robertem Zakrzewskim, Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia UŁ oraz prof. Agnieszką Kurczewską, Prorektorem ds. współpracy z otoczeniem UŁ, swoimi mentorami z UŁ, nauczycielami akademickimi, nauczycielami szkolnymi, wydziałowymi koordynatorami programu i innymi sympatykami programu. Frekwencja dopisała!

Rezultaty kilkumiesięcznej pracy, ukończonej pomimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną, przedstawili:

uczniowie mgr Edyty Niciejewskiej z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu:

 • Michał Kubicki, projekt pt.: „Szacowanie parametru beta dla największych spółek należących do WIG20”, zrealizowany pod opieką merytoryczną dr Magdaleny Ulrichs z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (Katedra Ekonometrii),
 • Monika Kalemba, projekt pt.: „Poczucie własnej wartości w kontekście podporządkowania normatywnego wpływowi społecznemu grupy rówieśniczej w codziennym życiu szkolnym młodzieży", współtworzony z Natalią Matuszek, a zrealizowany pod opieką merytoryczną dr Magdaleny Potocznej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej).

uczennica dr. Jana Pajora z Publicznego Liceum UŁ w Łodzi:

 • Zuzanna Kolbus, projekt pt.:"Życie codzienne cesarzy rzymskich w I w. n.e.", realizowany pod opieką merytoryczną dr. Pawła Filipczaka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (Katedra Historii Bizancjum).


Obraz1


Więcej informacji - https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/pasja...
oraz na Fb: https://www.facebook.com/unilodz/posts/52035274263...
https://www.facebook.com/uni.lodz.studiuj/posts/23...Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!


Życzymy Wam magicznych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego spełnień Nowego 2021 Roku!

kartka_ul_2020_v3


Pierwsze spotkanie organizacyjne – relacja z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

W dniu 01.12.2020 w przestrzeni Teams odbyło się zdalne spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (4 edycja).

W spotkaniu udział wzięli: mentor – dr Ewa Kłos i uczeń I LO w PabianicachAdam Wądołowski oraz nauczyciel - Małgorzata Sadowska-Szmidt .

Na spotkaniu omówione zostały zasady współpracy i przygotowano wstępny harmonogram działań.


Życzymy owocnej współpracy!


materiały źródłowe: http://www.wnow.uni.lodz.pl/zdolny-uczen/zdolny-uc...; mgr Marzena Bort-Szczepkowska, wydziałowy koordynator programu


Rozpoczęliśmy rekrutację do IV edycji programu "Zdolny uczeń - świetny student"

Do udziału w programie zapraszamy uczniów szkół średnich, poszukujących wiedzy, ale przede wszystkim chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowo - badawcze.

Zasady rekrutacji do programu zostały umieszczone na stronie https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student. W zakładce OFERTA znajdują się bloki tematyczne z poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Aby zapisać się do programu, należy wybrać jeden z tematów, następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (dla uczniów pełnoletnich / dla uczniów niepełnoletnich) i wysłać go na adres mailowy uczelnianego koordynatora programu zdolnyuczen@uni.lodz.pl.

W przypadku dużego zainteresowania tematem może decydować kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, realizacja programu jest uzależniona od rozwoju wydarzeń i decyzji władz Uczelni. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni w roku akademickim 2020/2021, prowadzenie działań projektowych jest możliwe w trybie mieszanym. Przy czym spotkania w formie tradycyjnej na terenie Uczelni mogą się odbywać przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości lub dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu: zdolnyuczen@uni.lodz.pl.

Warto posłuchać, co mówią absolwenci ubiegłorocznej edycji programu "Zdolny uczeń - świetny student" - Sandra Mansfeld i Filip Brzozowski - uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi, którzy na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ, pod kierunkiem dr Doroty Kobus-Ostrowskiej zrealizowali projekt "Biuro podróży Sanfil": Absolwenci o programie Zdolny uczeń - świetny student


Z UŁ DO LONDYNU

"Łukasz Czacharowski jest dwukrotnym absolwentem programu UŁ Zdolny uczeń – świetny student. Dzięki tej inicjatywie najzdolniejsi licealiści mogą prowadzić swoje pierwsze poważne projekty naukowe. Najwybitniejsi naukowcy i dydaktycy UŁ wprowadzają uczestników za kulisy pracy badawczej. Czacharowski postanowił kontynuować projekty realizowane w ramach programu, wybierając studia na jednej z brytyjskich uczelni. Jak praca naukowa na UŁ pomogła mu w podjęciu tej odważnej decyzji i jak planuje swoją przyszłość?:... cały wywiad dostępny jest w Biuletynie Informacyjnych UŁ https://biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/17763


Prof. Tomasz Cieślak kończy kadencję Prorektora ds. studenckich UŁ, ale zapowiada, że autorski program UŁ nie znika:

Ja się z Państwem żegnam jako prorektor UŁ, ale zapewniam, że program będzie nie tylko działał dalej, ale będzie się rozwijał i będziemy dalej się spotykać, bez względu na sytuację. Chcę podziękować uczniom za wysiłek włożony w realizację ich pasji. W tym roku były to spotkania online, ale mam nadzieję, że równie wartościowe, jak te tradycyjne. Dziękuję nauczycielom za wspieranie uczniów i za to, że czasem byli Państwo na zajęciach. Dziękuję też rodzicom, że podołali całej logistyce związanej z uczestnictwem w programie...

Posłuchajcie słów prof. Tomasza Cieślaka: https://www.facebook.com/uni.lodz/videos/599635607261526/, https://www.youtube.com/watch?v=QkZ1WiuFSzY

Więcej na stronie: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/zdolni-uczniowie-wciaz-priorytetem-ul


Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Dziękujemy za udział w III edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student”.

W poprzednich latach spotykaliśmy się w czerwcu na uroczystym podsumowaniu programu. W tym roku sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie uniemożliwiła nam to. Uczelnie i szkoły od kilku miesięcy funkcjonowały tylko zdalnie, bez możliwości pracy laboratoryjnej czy terenowej. Z tego powodu wielu uczniów przerwało pracę w programie. Niektórzy realizowali swoje projekty w ograniczonym zakresie w formie zdalnej, a tylko pojedyncze osoby je zakończyły. Ale wiemy, że większość z Was chce kontynuować działania projektowe w przyszłym semestrze – i będziecie mieli taką możliwość w kolejnej edycji.

Szczególne podziękowania i gratulacje przekazujemy uczniom, którzy pomimo pandemii zakończyli pracę nad projektem i przygotowali się do zaprezentowania jej efektów szerszemu gronu. Po wakacjach, kiedy będzie to możliwe i bezpieczne dla nas wszystkich – spotkamy się na uroczystym podsumowaniu III edycji programu.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami prac naszych uczestników:

> uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu:

Michała Kubickiego, realizującego program pod opieką dr Magdaleny Ulrisch (Katedra Ekonometrii, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ) i mgr Edyty Niciejewskiej (ZS nr 1 w Wieluniu):

Michał Kubicki - prezentacja - Szacowanie parametru beta dla największych spółek należących do WIG20

oraz

Natalii Matuszek i Moniki Kalemby, realizujących program pod opieką dr Małgorzaty Potocznej (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ) i mgr Edyta Niciejewska (ZS nr 1 w Wieluniu):

Natalia Matuszek i Monika Kalemba_prezentacja_Wpływ grupy rówieśniczej na zachowania młodzieży

> uczennicy I LO im. M. Kopernika w Łodzi:

Anastazji Kowalskiej, realizującej program pod opieką prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego (Katedra Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ).

Anastazja Kowalska_Prezentacja_Program_ZUŚS_WNoW_UŁ

Anastazja_Kowalska_Opracowanie_Program ZUŚS_WNoWUŁ


> uczennic I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu:

Julii Walczak i Roksany Marczak
, realizujących swój projekt pod opieką prof. dr hab. Bożeny Bukowskiej z Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska.

Julia Walczak Roksana Marczak_Prezentacja Program ZUŚS_WBiOŚ UŁ


Życzymy dużo odpoczynku i wakacyjnych radości!UWAGA!

W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego, dotyczącym odwołania zajęć na UŁ, mając na względzie aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, informujemy, iż zajęcia w ramach programu "Zdolny uczeń - świetny student" zostają zawieszone i nie będą realizowane aż do odwołania.

Dziękujemy za zrozumienie tej szczególnej sytuacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu: zdolnyuczen@uni.lodz.pl, tel. 42/ 235 01 80

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/komunikaty-w-zwiazku-z-koronawirusem


W dniu 14.11.2019 w siedzibie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w gabinecie Profesora Bogusława Śliwerskiego (Kierownika Katedry Teorii Wychowania) odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Refleksyjny pedagog harcerski”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (3 edycji).

Mentorem tematu jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.

thumbnail_image001

W spotkaniu udział wzięli: mentor i uczennica I LO im. M. Kopernika w Łodzi – Anastazja Kowalska.

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas wizyty w siedzibie Wydziału, uczennica została zapoznana z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowania.

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczestnicy będą mogli zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ w czerwcu 2020 r.

materiały źródłowe: wydziałowy koordynator programu mgr Marzena Bort-Szczepkowska, Wydział Nauk o Wychowaniu

Rozpoczęliśmy rekrutację do III edycji programu "Zdolny uczeń - świetny student"

Do udziału zapraszamy zdolnych, poszukujących wiedzy, ale przede wszystkim chcących rozwijać swoje pasje uczniów szkół średnich.

W roku akademickim 2019/20 zmieniliśmy nieco formułę rekrutacji do programu, zamieszczając na stronie www.uni.lodz.pl przykładową ofertę tematyki spotkań (zakładka Dla studentów → Zdolny uczeń → OFERTA TEMATYCZNA https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-uczen-oferta).

Aby zapisać się do programu, należy zapoznać się z ofertą i wybrać jeden z bloków, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student) i wysłać go na adres mailowy: zdolnyuczen@uni.lodz.pl.

W przypadku dużego zainteresowania tematem może decydować kolejność zgłoszeń.

Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości lub dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu: zdolnyuczen@uni.lodz.pl.


Uniwersytet Łódzki zakończył drugą edycję programu „Zdolny uczeń – świetny student”. W indywidualnych zajęciach, prowadzonych przez pracowników akademickich, wzięło udział 116 uczniów z całego regionu łódzkiego. W porównaniu z pierwszą edycją, liczba podopiecznych zwiększyła się.


Program „Zdolny uczeń – świetny student” polega na tym, że uczniowie z całego regionu łódzkiego mogą poszerzać swoje zainteresowania, pod okiem wykładowców oraz z wykorzystaniem uniwersyteckiej infrastruktury, a także mogą poznać akademicki styl życia jeszcze przed decyzją o wyborze konkretnej uczelni.

111


- Chcieliśmy pokazać uczniom Uniwersytet jako miejsce przyjazne pozytywnym pasjom, jako świetne środowisko prowadzenia badań – mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor ds. studenckich UŁ, twórca programu.


W przypadku każdej pary wykładowca-podopieczny grafik spotkań ustalany jest indywidualnie. Niektórzy uczniowie mogą przyjeżdżać na Uniwersytet jedynie w weekendy, bo mieszkają zbyt daleko od Łodzi. Uczelnia dostosowała się do ich potrzeb.


Oprócz młodzieży ze stolicy województwa, w programie wzięły również udział osoby z Wielunia, Piotrkowa, Ozorkowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa, Szczercowa czy Zduńskiej Woli. Ponieważ liczba uczestników wzrosła, Uniwersytet Łódzki zamierza organizować kolejne edycje.


- Powstały realne więzi między najmłodszymi badaczami a nauczycielami akademickimi UŁ – zespoły skupione na wspólnych tematach i badaniach. W części z tych prac uczestniczą też z chęcią nauczyciele szkół średnich. W ten sposób Uniwersytet realizuje swoją misję, bo nie polega ona przecież tylko na pracy ze studentami i własnym rozwoju naukowym pracowników – mówi prorektor Tomasz Cieślak.


Żeby zgłosić ucznia do programu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki trzeba wypełnić formularz, który znaleźć można na stronie www.zdolnyuczen.uni.lodz.pl i przesłać go na mail zdolnyuczen@uni.lodz.pl. Następnie ustalane są zasady i warunki współpracy ucznia z wykładowcą akademickim, a na końcu szkoła podpisuje porozumienie z Uniwersytetem Łódzkim.


Dzięki programowi „Zdolny uczeń – świetny student” Uniwersytet Łódzki już po pierwszej edycji zdobył nowych studentów. Poszerzony artykuł poświęcony drugiej edycji programu będzie można przeczytać w lipcowym Forum Akademickim. https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


materiały źródłowe: COSiD UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ


Jeszcze nie są studentami, ale już mogą poczuć się jak członkowie społeczności akademickiej. Uzdolnieni licealiści z całego regionu łódzkiego po raz drugi biorą udział w naszym programie „Zdolny uczeń –świetny student”. Piszą artykuły, podobnie jak magistranci gromadzą materiały do prac, mają też możliwość się rozwijać dzięki najnowszemu sprzętowi, którego w ich szkołach nie ma. Opiekunowie naukowi i władze Uniwersytetu Łódzkiego są coraz bardziej zadowoleni z efektów tego projektu. Cały artykuł dotyczący II edycji programu „Zdolny uczeń świetny student” dostępny jest na Facebook UŁ pt. „Licealiści jak studenci – Zdolny Uczeń Świetny Student po raz drugi”.

Z programu „zdolny uczeń świetny student” w roku akademickim 2018/19 skorzystało 116 uczniów z 34 szkół Łodzi i województwa łódzkiego. Jesteśmy bardzo dumni z frekwencji, która znacznie wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego w 2017/18 mieliśmy 71 osób.

Najwięcej uczniów realizowało program na wydziale Biologii i Ochrony i Środowiska 26 licealistów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń z III LO w Piotrkowie Trybunalskim Pan Alexander Pastuszyński, który realizował program na dwóch wydziałach UŁ Wydziale Chemii i Biologii i Ochrony Środowiska pod okiem dr Anny Wieczorek-Błauż z Katedry Chemii Organicznej oraz dr Błażeja Rychlika z Katedry Biofizyki Molekularnej licealista został jednym z 7 finalistów konkursu E(x)plory w regionie:http://www.explory.pl/news/2019/5/znamy-zwyciezcow...

Program "Zdolny uczeń - świetny student" rośnie w siłę! W drugiej edycji wzięło udział aż 116 uczniów z całego regionu łódzkiego. Wśród nich był Mateusz, który pod czujnym okiem Norberta Borowskiego z Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki uczy się programowania gier na platformę VR i Łukasz, który pod opieką dra Kamila Piskały z Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki przygotował prezentację naukową na temat dróg do ruchów komunistycznych w II RP. Jesteśmy niezwykle dumni i wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w następnej edycji.

7.06.2019 r. w Sali Senatu UŁ ul. Narutowicza 68 o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste zakończenie II edycji programu "Zdolny uczeń świetny student", na które serdecznie zapraszamy. W tym dniu swoje osiągnięcia naukowe - prezentacje przedstawi kilkunastu uczniów z liceów województwa łódzkiego.


Rozpoczęliśmy rekrutację na kolejny rok akademicki do Programu „Zdolny uczeń świetny student”. Zgłoszenia przesłało nam już 150 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego. Niebawem powstaną pierwsze programy współpracy uczeń – nauczyciel akademicki, które będą realizowane przez cały rok akademicki na Uniwersytecie Łódzkim.

Jeśli chciałbyś, chciałabyś przekonać się o co chodzi w naszym programie? wyślij do nas formularz zgłoszeniowy. Program z pewnością pomoże Ci rozwinąć swoje pasje, ale przede wszystkim da namiastkę studiowania.20.06.2018 r. w Sali Senatu UŁ odbyło się zakończenie I edycji programu „Zdolny uczeń świetny student” w spotkaniu udział wzięli min. Pan Rektor UŁ prof. Antoni Różalski, Pan Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak, Wydziałowi Koordynatorzy, nauczyciele akademiccy, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych oraz najzdolniejsi licealiści biorący udział w programie.

Tego dnia uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich prac naukowo – badawczych, które realizowali na wydziałach UŁ. Tematyka prac młodzieży była bardzo zróżnicowana od tematów geograficzno-ekonomiczno-historycznych po biologiczno-chemiczne. Uczniowie którzy mieli tego dnia wystąpienie to:

 1. Monika Pluta (III LO Bełchatowie), realizuje program na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, opiekunem naukowym UŁ jest Pani prof. Aneta Sitek. Temat wystąpienia: „Proporcja palców 2D: 4D jako korelat poziomu agresji u młodzieży”.
 2. Jarosław Brodecki (Społeczne Gimnazjum nr 1 STO im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi), realizuje program na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska opiekunem naukowym UŁ jest Pani prof. Karolina Bącela-Spychalska. Temat wystąpienia: "Wpływ samców na zachowania rozrodcze samic u gatunku Gammarus varsoviensis Jazdzewski"
 3. Gabriela Kobusińska, Artur Różycki (uczniowie z Zespołu Szkół Turystyczno-Ekonomiczno-Hotelarskich w Łodzi), realizują program na Wydziale Nauk Geograficznych, opiekunem naukowym UŁjest Pani dr Marzena Makowska-Iskierka. Temat wystąpienia: "Orient-uj się na łódzkie"
 4. Maksymilian Brzeziński, (II LO w Sieradzu) ) realizuje program na Wydziale Nauk Geograficznych, opiekunem naukowym UŁ jest dr Mariusz Lamprecht. Temat wystąpienia: „Rewitalizacja starego miasta Sieradz”
 5. Hubert Walczak ( VIII LO w Łodzi) realizuje program na Wydziale Chemii, opiekunem naukowym UŁ jest Pan dr Paweł Krzyczmonik. Temat wystąpienia: „Synteza nanocząstek złota"
 6. Łukasz Wojtowicz ( Zespół Szkól Zawodowych w Ozorkowie) realizuje program na Wydziale Zarządzania, opiekunem naukowym UŁ jest Pan dr Przemysław Czajor. Temat wystąpienia: „Sektor działalności a jakość wyniku finansowego”
 7. Michał Polewiak (Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu) realizuje program na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, opiekunem naukowym UŁ jest Pani dr Magdalena Ślebocka. Temat wystąpienia: "Metody optymalizacji podatkowej na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej”.
 8. Natalia Stefańczyk i JustynaBorkowska ( I LO w Tomaszowie Mazowieckim) realizuje program na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, opiekunem naukowym UŁ jest dr Sylwia Roszkowska. Temat prezentacji: „Zróżnicowanie stopy zwrotu z wykształcenia w Polsce”.
 9. Julia Gertner, Julian Rakowski, (XXIX LO w Łodzi) realizujący program na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, opiekunem naukowym UŁ jest Pan prof. Przemysław Waingertner. Temat wystąpienia: „Teatr w czasie wojny”.
 10. Angelika Lisiewska, (I LO w Koluszkach) realizująca program na wydziale Filozoficzno-Historycznym, opiekunem naukowym UŁ jest Pan dr. Piotr Szkutnik. Temat wystąpienia: „PRL we wspomnieniach moich bliskich”.
 11. Weronika Janik (I LO w Wieluniu) realizująca program na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, opiekunem naukowym UŁ jest Pani dr Paulina Kaźmierska-Grębowska. Temat wystąpienia: "Warsztat pracy neurobiologa – od teorii do praktyki."

Zespół koordynujący Program „Zdolny uczeń świetny student” na czele z Panią Dyrektor Anną Felisiak serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, którzy realizowali program na UŁ w roku akademickim 2017/18, nauczycielom ze szkół. Szczególne podziękowania przekazujemy nauczycielom akademickim UŁ oraz Koordynatorom Wydziałowym, to dzięki Państwa zaangażowaniu oraz pracy program został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

42033967465_5d0c323410_z


Fotogaleria wydarzenia----> https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/albums/7...


Zakończenie pierwszej edycji programu „Zdolny uczeń świetny student”

W imieniu Pana Rektora dr hab. Tomasza Cieślaka, profesora nadzw. UŁ Prorektora ds. spraw studenckich serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, opiekunów akademickich i koordynatorów wydziałowych na uroczyste zakończenie pierwszej edycji programu „Zdolny uczeń świetny student”, które odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. o godz. 11.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 68.


Tak bawili się licealiści z I LO w Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim podczas gry miejskiej "KOD UŁ" pod patronatem Pana Rektora dr hab. Tomasza Cieślaka, profesora nadzw. UŁ Prorektora ds. spraw studenckich.


27880622237_d89ff3a0ee_m

Fotogaleria wydarzenia----> https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/27880622...


Gościem Radia Łódź był uczestnik programu "Zdolny uczeń, świetny student", Michał Polewiak. Razem z nim studio odwiedzili rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego, Paweł Śpiechowicz oraz nauczycielka z Wielunia, Edyta Niciejewska.

https://www.radiolodz.pl/posts/42570-michal-polewiak-radio-lodz-nad-warta


Zdolny uczeń - świetny student na Facebooku. Dzieje się tym razem na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Miło nam poinformować o prowadzonych przez nas działaniach w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Ideą programu jest stworzenie zespołów badawczych, w skład których wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy oraz nauczyciel akademicki UŁ. Zespoły te przygotowują projekt badawczy, którego wyniki na koniec roku akademickiego oceniane są przez władze dziekańskie. W czwartek, 14 grudnia, w Instytucie Historii odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli pod hasłem „Poznaj swojego opiekuna naukowego”. Podczas spotkania każdy z dwanaściorga uczniów został przypisany do swojego mentora. Następnie uczestnicy udali się do BUŁ-y, gdzie zapoznali się z biblioteką i wyrobili karty członkowskie. Na koniec grupa odwiedziła Muzeum Fabryki w Manufakturze i wzięła udział w specjalnie przygotowanym programie zwiedzania wraz z odwiedzeniem tarasu z widokiem na Łódź i Manufakturę nocą. Trzymamy kciuki za owocne badania!W dniu 23.10.2017 w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze spotkanie prof. Tomasza Cieślaka, prorektora ds. studenckich z wydziałowymi koordynatorami nowego programu UŁ „Zdolny uczeń – świetny student”. Prorektor wraz z obecnymi: Dr Jarosławem Grabarczykiem - Zastępcą Kanclerza UŁ oraz mgr Anną Felisiak - Dyrektor COSiD wysłuchali opinii i sugestii wydziałowych koordynatorów programu oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące realizacji programu oraz pierwszych otrzymanych zgłoszeń uczniów.

Na dzień 23.10.2017 do programu zgłoszonych zostało 109 uczniów z 17 szkół średnich, zlokalizowanych głównie na terenie województwa łódzkiego. Zgłoszenia zostały przekazane do Dziekanów Wydziałów o profilu najbardziej pokrewnym zainteresowaniom licealistów,

a następnie do wydziałowych koordynatorów programu.

Prorektor Tomasz Cieślak podkreślił, że kluczem do nawiązania efektywnej współpracy jest zbudowanie pozytywnej relacji pomiędzy uczniem, nauczycielem a opiekunem akademickim oraz dokładne poznanie oczekiwań i pomysłów ucznia.