Zdolny uczeń - świetny student

Kontakt

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź


e-mail: zdolnyuczen@uni.lodz.pl

www.zdolnyuczen.uni.lodz.pl