Zdolny uczeń - świetny uczeń - Oferta 2019/2020

Oferta tematyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku akademickim 2019/2020


Obowiązują limity przyjęć oraz kolejność zgłoszeń.


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Geograficznych

Wydział Nauk o Wychowaniu

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Wydział Zarządzania