Zdolny uczeń - świetny uczeń - Oferta 2020/2021

Oferta tematyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Obowiązują limity przyjęć oraz kolejność zgłoszeń.


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Wydział Filologiczny UŁ

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Wydział Prawa i Administracji UŁ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Wydział Zarządzania UŁ