Call for papers: „Obraz Polaka w zagranicznych filmach i mediach audiowizualnych” - konferencja

Zapraszamy filmoznawców i medioznawców, historyków i teoretyków kultury, antropologów audiowizualności i politologów do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny oraz Katedrę Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Tematy referatów wraz ze streszczeniem (do 1800 znaków) i krótkim biogramem można przesyłać do 15 sierpnia 2022.

Tematem konferencji będzie – utrwalony w światowej domenie audiowizualnej (filmy, seriale, gry cyfrowe) – obraz bohatera filmowego identyfikowanego jako Polak. Chodzi o rozpoznanie zjawiska pod względem ilościowym, ustalenie i opis kontekstów występowania, mapowanie geograficzne, historyczne i polityczne, analizy poszczególnych komunikatów, a także próbę całościowej interpretacji. Ważnym celem konferencji będzie także dążenie do zrozumienia przyczyn stojących za takim, a nie innym obrazem polskiego bohatera w ich komplikacji ideologicznej, ekonomicznej i historycznej, z uwzględnieniem mechanizmów społecznego wytwarzania stereotypów.

Przewidywanym efektem konferencji jest obraz konstruktu kulturowego, jaki wyłania się z komunikatów audiowizualnych na temat Polaków, ich historii, obyczajów, systemu wartości, a także historyczna ewolucja tego obrazu. Dążymy do tego, by w oparciu o materiał empiryczny lepiej, bez iluzji i złudzeń, zrozumieć nasze miejsce w dzisiejszym świecie.

Inspiracją dla tego przedsięwzięcia jest praca prof. Danushy Goski Bieganski: The Brute Polak Stereotype in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture (polska edycja w tłum. K. Szuster: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015).

Prof. Danusha Goska będzie gościem konferencji i wygłosi wykład otwierający.

Nad stroną merytoryczną konferencji czuwają dr hab. Konrad Klejsa i dr Mateusz Werner.

Prosimy o przysyłanie tematów referatów wraz ze streszczeniem (do 1800 znaków) i krótkim biogramem do końca 15 sierpnia 2022 na adres: konferencja2022@fina.gov.pl

W przypadku gości zagranicznych i referentów spoza Warszawy organizatorzy konferencji zapewnią pomoc w podróży oraz noclegu.

Podczas konferencji zapewnione będzie wyżywienie dla prelegentów, a także tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.

Konferencja będzie otwarta dla publiczności. Planowana jest publikacja prezentująca wystąpienia konferencyjne.

Materiał: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 03 listopada 2022 (czwartek) 00:00 - 04 listopada 2022 (piątek) 00:00

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND