Szkolenie pt. System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi

Miejsce wydarzenia: POW 3/5, 90-255 Łódź

Termin:

12.01.2023 r. w godz. 09:00-12:15

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. "System monitorowania rozwoju STRATEG", adresowane do studentów i kadry naukowo-akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, które odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. POW 3/5, Łódź) w dniu 12 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-12:15. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Obowiązują wczesniejsze zapisy. Szczegóły wydarzenia i link do zapisów - poniżej.


Tytuł szkolenia: System monitorowania rozwoju STRATEG - Urząd Statystyczny w Łodzi

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, sala F115

Termin i agenda szkolenia: czwartek 12.01.2023 r. w godz. 09:00-12:15

 • 9:00-10:30 - I część szkolenia
 • 10:30-10:45 - przerwa
 • 10:45 - 12:15 - II część szkolenia

Adresaci szkolenia/warsztatu: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej

Formularz zapisu: FORMULARZ ONLINE (zapisy obowiązkowe, zapisy otwarte do wyczerpania miejsc)

Prowadzący szkolenie: Pani Aneta Matysiak i Pani Anna Luchowska, Urząd Statystyczny w Łodzi

Program szkolenia:

 1. Podstawowe informacje na temat systemu STRATEG:
  • miejsce systemu wśród banków i baz danych GUS,
  • zakres przedmiotowy i zasady aktualizacji systemu,
  • układ danych według obszarów tematycznych oraz polityki spójności,
  • portret jednostki terytorialnej i metadane.
 2. Tablice i wykresy statyczne – prezentacja danych na przykładzie nowej strategii rozwoju województwa.
 3. Pozostałe funkcjonalności bazy:
  • różne opcje wyszukiwania wskaźników,
  • praca z tablicą dynamiczną: zmiana jednostek terytorialnych, wymiarów, układu tablicy, podstawowe operacje,
  • praca z wykresem: zmiana jednostek terytorialnych, wymiarów, podstawowe operacje, ustawienia kolorystyki, sortowanie, rodzaje wykresów,
  • praca z mapą: ustawienia parametrów dla kartogramu i kartodiagramu,
  • raport jako wynik pracy z tablicą, wykresem i mapą.
 4. Ćwiczenia praktyczne – tworzenie zestawień z danymi statystycznymi, wykorzystanie narzędzi do wizualizacji danych w formie wykresów i map.
 5. Podsumowanie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Warsztaty dostarczą wiedzy na temat zawartych w bazie STRATEG mierników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju; ponadto, rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie generowania danych, które dotyczą wskaźników zawartych w dokumentach strategicznych.

Liczba uczestników: max.: 16 ; min.: 5

Certyfikaty: Tak

Opłata: bezpłatne

Osoby do kontaktów (sprawy organizacyjne): Katarzyna Skierniewska (katarzyna.skierniewska@uni.lodz.pl)

Koordynator ze strony US w Łodzi: Katarzyna Szkopiecka


Oferta dodana przez wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych (CSiPZ)

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: POW 3/5, 90-255 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 12 stycznia 2023 (czwartek) 09:00 - 12:15

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND