Szkolenie GEP: Przeciwdziałanie dyskryminacji i ukrytym uprzedzeniom - spróbuj, poznaj, bądź miły dla świata

Szkolenie dla kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej, realizowane w ramach projektu GEP.

Korzyści

 • poznanie istoty dyskryminacji, jej rodzajów i przejawów w organizacji; 
 • zrozumienie wyzwań i kosztów związanych z pojawianiem się negatywnych zjawisk w organizacji; 
 • umiejętność definiowania sytuacji dyskryminacyjnych i ukrytych uprzedzeń oraz ich eliminowania; 
 • zwiększenie świadomości mechanizmów stojących u podstaw dyskryminacji, uprzedzeń i stereotypów i możliwości ich przerywania; 
 • umiejętność rozpoznania niewłaściwych zachowań w organizacji. 

Program

 • kwestia dyskryminacji i konsekwencje bycia dotkniętym dyskryminacją; 
 • rodzaje nieodpowiednich zachowań w miejscu pracy; 
 • łańcuch dyskryminacji; 
 • stereotypy i uprzedzenia - czynniki powstawania, mechanizmy i przykłady; 
 • koszty niewłaściwych zachowań w miejscu pracy; 
 • nieuświadomione uprzedzenia w miejscu pracy; 
 • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w miejscu pracy. 

Warsztat ukierunkowany jest na praktykę. W czasie spotkania osoby uczestniczące poznają mechanizmy towarzyszące powstawaniu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji a także błędów poznawczych. Tematyka wyzwań organizacyjnych będzie punktem wyjścia do omówienia wybranych sposobów eliminowania tych negatywnych zjawisk z organizacji oraz budowania organizacji szanujących prawa człowieka.

Forma szkolenia: online

Prowadzący: dr hab. Janusz Reichel

Formularz rejestracyjny

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 07 czerwca 2024 (piątek) 10:00 - 14:00

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND