(webinar) Gromadzenie pomysłów i ich analizowanie przez Studentów jako metoda dydaktyczna

Motywowanie Studentów do prezentowania swoich pomysłów i przedmiotów obserwacji stanowi jedną z najprostszych, chociaż często niedocenianych metod aktywizujących. Powinna być to również jedna z bardziej bezpiecznych metod dydaktycznych, również z punktu widzenia Studentów nieposiadających wystarczająco szerokiej wiedzy “obiektywnej”. Jakie metody gromadzenia pomysłów, również inne niż klasyczna burza mózgów, warto wykorzystywać? Jak zorganizować ocenianie pomysłów i umożliwić ich wdrażanie? Jakie pomoce dydaktyczne wykorzystać w trakcie gromadzenia pomysłów? Jak motywować do prezentowania i analizowania pomysłów również nieśmiałych Studentów i tych, którzy nie chcą oceniać innych? Nad tymi zagadnieniami pochylimy się w trakcie webinaru.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Data i godziny: 20 czerwca 2024 (czwartek) 13:00 - 14:15