Wspólne debaty oksfordzkie UŁ i Młodzieżowej Rady Miejskiej

Miejsce wydarzenia: Lindleya 3/5, Łódź

W piątek (25 listopada) w godz. 9.30–16.00 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ odbędzie się Turniej Debat Oksfordzkich. Organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską i Uniwersytet Łódzki przedsięwzięcie ma na celu m.in. popularyzację sposobu prowadzenia dyskusji, w którym stawia się na jakość wypowiedzi, rzetelną argumentację i kulturę słowa oraz szacunek dla poglądów oponenta. Patronat merytoryczny objął Instytut Filozofii UŁ.

Chętni do wzięcia udziału w turnieju, który odbędzie się w auli im. prof. Iji Lazari-Pawłowskiej (Lindleya 3/5, III piętro), muszą zarejestrować wystawione przez siebie czteroosobowe drużyny do 15 listopada 2022 r. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi (mrm@uml.lodz.pl). W związku z formatem turnieju liczba miejsc jest ograniczona! Zgłoszenia mogą przesyłać również szkoły, które chcą uczestniczyć wyłącznie jako obserwatorzy.

uczestnicy debat oksfordzkich 

Debaty oksfordzkie prowadzone są w Instytucie Filozofii nie od dziś – w ramach zajęć dydaktycznych filozofowie organizowali przez wiele lat rozgrywki, w które angażowali głównie studentów. W styczniu 2022 Uniwersytet Łódzki wszedł w bliższą współpracę z VIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, czego efektem były czerwcowe, przeprowadzone wspólnymi siłami debaty w połączonym, licealno-studenckim składzie.  

Zaplanowany na listopad turniej debat oksfordzkich z udziałem Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) to kolejna okazja, by Uniwersytet Łódzki podzielił się swoim zapleczem organizacyjnym i eksperckim. 

–Debaty oksfordzkie to sposób prowadzenia dyskusji, który podlega ścisłym regułom przedstawiania swojego stanowiska, formułowania argumentów i kontrargumentów. Wymagają one od uczestników dyscypliny, precyzji w formułowaniu myśli i umiejętności ich prezentowania. Uczą szacunku dla swoich oponentów i wzajemnego słuchania się. Pokazują znaczenie racjonalnego dyskursu w życiu publicznym

– wyjaśnia dr Krzysztof Kędziora z Instytutu Filozofii UŁ. 

uczestnicy debat oksfordzkich

Więcej na temat sztuki argumentacji dowiedzieć się będzie można z wykładu „Dwie tradycje w prowadzeniu debat”, który przed rozpoczęciem rozgrywek wygłosi dyrektor Instytutu Filozofii UŁ prof. Janusz Maciaszek. Jednym z celów przedsięwzięcia jest bowiem popularyzowanie tej formy dyskusji. 

Chcielibyśmy, aby w organizowane na Uniwersytecie Łódzkim debaty oksfordzkie włączały się różne instytucje, w szczególności szkoły ponadpodstawowe. Mamy wszelkie potrzebne zasoby, by prowadzić tego typu inicjatywy na szerszą skalę. Jest to ważne nie tylko dlatego, że debaty oksfordzkie stanowią wartościowy trening retoryczny, który pozwala zadbać o kulturę wypowiedzi. Istotne są również dyskutowane tematy – nierzadko dotyczą one ważnych i aktualnych kwestii społeczno-politycznych, takich jak chociażby zmiany klimatyczne

– dodaje Bartosz Kałużny, który w Centrum Promocji UŁ zajmuje się m.in. promocją wydarzeń. 

Lista tematów, do przedyskutowania których konkurujące drużyny będą musiały się przygotować, prezentuje się następująco: 

 • Czy wzmocnienie roli prezydenta w postaci wprowadzenia systemu prezydenckiego usprawniłoby działanie polskiej demokracji? 
 • Czy reformy ustrojowe rządu Tadeusza Mazowieckiego były skutecznym sposobem na transformacje w Polsce? 
 • Czy federalizacja Unii Europejskiej leży w polskiej racji stanu? 
 • Czy zabronienie poruszania się autami w centrum miast jest słusznym sposobem powstrzymywania zmian klimatycznych? 
 • Ochrona klimatu wymaga od nas rezygnacji z pewnych osiągnieć cywilizacji i idących za nimi udogodnień, do których jesteśmy przyzwyczajeni. 

uczestnicy debat oksfordzkich

Wiele z planowanych do omówienia zagadnień jest żywo dyskutowanych w Internecie, jednak sama wymiana argumentów często pozostawia wiele do życzenia. 

Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim z pewnością przyczyni się do popularyzacji debat oksfordzkich wśród młodzieży oraz do polepszenia jakości debaty publicznej. Również tej, która toczy się w sieci, czyli naturalnym środowisku komunikacyjnym dla młodych ludzi

– podsumowuje Borys Sobczak z MRM. 

Ostatni z wyżej wymienionych tematów wiąże się ściśle z tematyką innego wydarzenia – konferencji „Młodzi o klimacie” organizowanej w dniach 8–9 listopada 2022 r. przez Centrum Nauki i Techniki EC1. Uniwersytet Łódzki jest partnerem merytorycznym wydarzenia, które, podobnie jak turniej debat oksfordzkich, oddaje głos młodym ludziom. 

Naszym celem jest stworzenie forum do dyskusji dla młodzieży i ekspertów nad tematyką zmian klimatycznych. Zapraszamy więc młodzież do zabrania głosu. Naukowcy dostarczają nam wielu dowodów na to, że zmiany klimatu, które obecnie obserwujemy, są spowodowane działalnością człowieka. Stawiamy na budowanie zaufania do nauki i odnoszenie się do faktów

– mówi Magdalena Kosiada-Sylburska, która kieruje Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie CNiT EC1.

Regulamin Turnieju debat oksfordzkich MRM i UŁ

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Promocji UŁ)

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Lindleya 3/5, Łódź

Data i godziny wydarzenia: 25 listopada 2022 (piątek) 09:30 - 00:00

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND