Wystawa „Ukraina. Lwów. 2022”

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź

W czwartek (24 listopada) o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia (ul. Franciszkańska 1/5 w Łodzi) odbędzie się wernisaż wystawy „Ukraina. Lwów. 2022”. Autorem fotografii jest prof. Marek Domański z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a kuratorem prof. Tomasz Ferenc z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zdjęcia stanowią dokumentację wizualną projektu badawczego związanego z oszacowaniem strat, jakie ponoszą ukraińskie instytucje kultury wskutek konfliktu wojennego.

Wystawa towarzyszy konferencji „Newkraine: przebudowa Ukrainy w zmieniającej się Europie”, której celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania i dyskusji grona praktyków oraz środowiska akademickiego na temat ekonomiczno-społecznych wyzwań, jakie niesie za sobą wciąż trwająca wojna w Ukrainie, potrzeba powojennej odbudowy i włączania tego kraju w struktury Unii Europejskiej. 

Ekspozycja składa się z 24 fotografii, które uzupełnia 11-minutowy film ukazujący dzień z życia Lwowa, a także fragmenty rozmów z przedstawicielami placówek kulturalnych. Tak eksponowana całość tworzy wizualny esej, który przedstawia obecną sytuację we Lwowie.

Na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku badacze przeprowadzili rekonesans badawczy. W czasie pobytu we Lwowie odwiedzili liczne instytucje kulturalne, gdzie zarejestrowali 11 wywiadów, między innymi z wykładowcami uczelni artystycznej, dyrektorami oraz pracownikami muzeów i bibliotek, niezależnymi menadżerami kultury oraz z fotografami i artystami przebywającymi wówczas we Lwowie.

Gromadzeniu materiału badawczego w postaci wywiadów i rozmów towarzyszyło rejestrowanie fotograficzne i filmowe, które stało się dla nas ważną część projektu. Uznaliśmy, że dokumentacja wizualna jest niezbędna do tego, aby ukazać atmosferę miasta – to, w jaki sposób wojna ujawnia się w jego wyglądzie i funkcjonowaniu. 

tłumaczy Marek Domański.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można znaleźć na stronie wystawy.

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Promocji)

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź

Data i godziny wydarzenia: 24 listopada 2022 (czwartek) 18:00 - 00:00

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND